Ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2019 giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nam Từ Liêm

24/01/2019 - 07:58 AM
Sáng 21/01, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nam Từ Liêm tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2019.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hải – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Thường trực Quận ủy-HĐND-UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các phường; lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội quận.
 
Các vị đại biểu tham dự Hội nghị
Tại hội nghị, HĐND quận đã thông báo về kết quả hoạt động năm 2018, triển khai chương trình công tác và kế hoạch giám sát của HĐND quận năm 2019. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận thông báo về kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trong năm 2018, nội dung chương trình phối hợp năm 2019. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa 3 cơ quan, tại Hội nghị, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã cùng ký vào kết chương trình phối hợp công tác năm 2019. Theo đó nội dung phối hợp là: Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Tổ chức tốt các kỳ họp HĐND, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND quận.
Đ/c Nguyễn Thanh Minh-PBT Quận ủy, Chủ tịch HĐND; đ/c Trần Đức Hoạt - Phó bí thư quận ủy,Chủ tịch UBND quận và đ/c Trần Thanh Hải - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận ký Chương trình phối hợp công tác năm 2019
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hải – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND-UBND-UB MTTQ quận trong năm qua. Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan đã đi vào thực chất, đóng góp hiệu quả vào việc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của quận. Để làm tốt hơn nhiệm vụ công tác năm 2019, Bí thư Quận ủy đề nghị 03 cơ quan khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo tổng kết. Tăng cường đoàn kết, phối hợp trong tổ chức kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri, giám sát… lãnh đạo các cơ quan làm tốt việc nêu gương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8, tạo sự lan tỏa trong cả hệ thống; quan tâm tới công tác giải quyết kiến nghị cử tri, kịp thời thông báo kết quả giải quyết tới người dân./.
MTTQ quận Nam Từ Liêm
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019