Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND-UBND-Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy năm 2019

24/01/2019 - 10:42 AM
Sáng ngày 21/01/2019, Thường trực HĐND quận Cầu Giấy tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ quận Cầu Giấy năm 2019.
Tham dự lễ ký kết có các đồng chí: Phương Kiến Quốc –  Phó Bí thư  Thường trực – Chủ tịch HĐND quận; Trần Việt Hà – UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận; Nguyễn Thị Thanh  – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận; đại diện Thường trực Quận ủy, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Trưởng ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các phường.
 
Đại diện 3 cơ quan ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2019
Năm 2018, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tích cực, chủ động thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp đã đề ra. Thường xuyên giữ các mối quan hệ với cơ quan, tổ chức có liên quan; luôn chủ động và tạo điều kiện thuận lợi để các bên liên quan triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Hoạt động phối hợp đi vào nề nếp, tạo chuyển biến tích cực trong mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; tinh thần, trách nhiệm, tính hiệu quả trong công tác phối hợp được nâng cao.
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo 3 cơ quan đã ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2019, năm “bứt phá” để hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc nên có ý nghĩa hết sức quan trọng, tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, với phương châm: Phối hợp chặt chẽ, thiết thực và hiệu quả, HĐND - UBND - UB. MTTQ quận xây dựng chương trình phối hợp công tác với các nhiệm vụ trọng tâm sau: Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng. Đặc biệt là công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; nâng cao chất lượng hoạt động Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng động; tổ chức tốt các kỳ họp HĐND, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND quận.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phương Kiến Quốc – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch UBND quận đánh giá cao chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND-UBND-Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận năm 2018 và coi chương trình phối hợp công tác năm 2019 là nền tảng để thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh nhằm thực hiện các Nghị quyết của Quận ủy, HĐND quận năm 2019. Đồng chí cũng mong muốn có được sự quan tâm nhiều hơn nữa của Thường trực HĐND quận sự vào cuộc tích cực của MTTQ quận để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2019./.
MTTQ quận Cầu Giấy

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019