Mê Linh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2019.

07/04/2019 - 11:24 AM
Chiều ngày 03/4/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Sỹ Cường - UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Hoàng Văn Tân - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Trưởng các cơ quan thuộc khối nội chính huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.
Đồng chí Đào Vương Long – Chánh Văn phòng Huyện ủy thông qua Báo cáo Sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng quý I năm 2019.
     3 tháng đầu năm 2019, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể từ huyện tới cơ sở tiếp tục coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở; quan tâm chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC trong các loại hình mới. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân về QCDC đã có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện ủy, Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở huyện đã làm tốt công tác sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và thực hiện QCDC ở cơ sở; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện đã tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế, quy ước thực hiện dân chủ cơ sở. Công tác kiểm tra của Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở huyện đối với các loại hình cơ sở được quan tâm thực hiện tốt; công tác tập huấn nghiệp vụ được thực hiện nghiêm túc.
     Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện QCDC ở cơ sở 9 tháng cuối năm 2019, các cấp ủy đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện tiếp tục tiến hành kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2019; tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024. Các cấp chính quyền đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao hiệu lực của bộ máy chính quyền. MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện QCDC ở cơ sở. Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, của từng địa phương.
                                                                                  Lê Đình Khoát

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”