Quận Hai Bà Trưng tổ chức giao lưu học tập kinh nghiệm phong trào thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến”

11/07/2020 - 04:51 PM
Trong những năm qua các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tuyên truyền vận động thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến” đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng và Ban đoàn kết Công giáo (ĐKCG) quận đặc biệt quan tâm, phối hợp tuyên truyền vận động đồng bào Công giáo tích cực tham gia thực hiện và thu được nhiều kết quả khấn khởi. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, có hình thức tuyên truyền phong phú hơn trong thời gian tới, ngày 10 và 11/7/2020 Ủy ban MTTQ và Ban ĐKCG quận đã tổ chức đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm là những Giáo dân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo của quận tại Giáo xứ Phúc Lãng, huyện Quảng Xương, Giáo xứ Ba Làng, huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa. Đoàn đã trao đổi với bà  Lê Thị Huyền Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Linh mục Trần Xuân Mạnh Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam- chánh xứ Phúc Lãng và các đồng chí lãnh đạo của địa phương. Cũng trong dịp này đoàn đã thăm và tặng quà cho các cháu tại nhà tình thương nuôi dưỡng các cháu khuyết tật xứ Ba Làng.
Thời gian tới MTTQ và Ban ĐKCG của quận tiếp tục xây dựng, phát động trên cơ sở vận dụng, cụ thể các cuộc vận động, phong trào lớn do Mặt trận Trung ương xây dựng, phát động vào tình hình thực tế của quận, hướng vào tuyên truyền, vận động Giáo dân thực hành đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền…
                                                                   Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019