Quận Tây Hồ tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa ba cơ quan năm 2019

11/02/2020 - 07:19 PM
Chiều ngày 11/02/2020, Lãnh đạo 03 cơ quan HĐND- UBND-UBMTTQ Việt Nam quận Tây Hồ phối hợp tổ chức hội nghị tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa ba cơ quan năm 2019 và thống nhất, ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí Thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí Thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Trần Quang Đạo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; lãnh đạo các Ban HĐND quận, Văn phòng HĐND&UBND quận.
Quang cảnh Hội nghị
Tại hội nghị, Thường trực HĐND quận là cơ quan thường trực năm 2019 đã báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác năm 2019, lãnh đạo 03 cơ quan đều thống nhất đánh giá năm 2019, lãnh đạo 03 cơ quan đã phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận năm 2019. Phối hợp tổ chức tốt các Hội nghị  tiếp xúc cử tri thường kỳ và chuyên đề; Đặc biệt đã phối hợp tổ chức thành công 03 phiên Giải trình về  công tác đầu tư xây dựng; công tác đấu giá Quyền sử dụng đất và phiên giải trình về việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Đây là nội dung mới, quận Tây Hồ đã đổi mới hoạt động, nhằm thúc đẩy hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị; Đồng chí Chủ tịch UBND quận đánh giá cao mặt tích cực mà các phiên giải trình mang lại, thông qua đó, các cơ quan tham mưu can UBND thấy rõ hơn trách nhiệm của mình; đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện, đặc biệt là những trường hợp, vụ, việc, kiến nghị can cử tri chậm giải quyết…
Công tác phối hợp giám sát đã thực hiện chặt chẽ, hiệu quả; MTTQ phối hợp với HĐND quận thực hiện tốt 14 nội dung giám sát, khảo sát, kiểm tra chuyên đề; MTTQ quận chủ trì và phối hợp với Ban Pháp chế HĐND quận giám sát chuyên đề ở 4 nội dung về tiếp công dân; Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo…; Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân khi đên giao dịch tại bộ phận “một cửa” của UBND quận, phường; Công an quận; Văn phòng đăng ký nhà đất quận công tác phối hợp giám sát được đánh giá là chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả... .Nhìn chung các hoạt động phối hợp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phục vụ tốt các hoạt động chung và góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 can quận.
Tuy nhiên, cần rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị các báo cáo, tài liệu của UBND quận phục vụ kỳ họp HĐND quận cần sơm hơn và chất lượng cao hơn; Tỷ lệ giải quyết cử tri thuộc thẩm quyền cấp quận còn hạn chế (56,82%).
Chương trình phối hợp công tác năm 2020, được thống nhất với những nội dung cơ bản, thiết thực, gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của quận mà 03 cơ quan phải tổ chức thực hiện về công tác tuyên truyền, tổ chức các cuộc vận động, giám sát, phản biện xã hội và tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, riêng các nội dung cụ thể đề nghị MTTQ tổ chức phản biện sẽ được thống nhất trong việc phối hợp tổ chức chuẩn bị kỳ họp HĐND quận. Năm 2020, tập tủng  03 nhiệm vụ trọng tâm là tập trung thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, khơi dậy truyền thống, không khí thi đua thiết thực gắn với các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô và 25 năm thành lập quận Tây Hồ và tổ chức thành công Đại hội Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.                                                 
Nguyễn Thục Lương

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019