Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức giao ban cụm thi đua của huyện năm 2019

02/11/2019 - 05:20 PM
Sáng 3 ngày 26,30/10 và ngày 01/11/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức đánh giá thi đua tại 3 cụm thi đua số 1,2 và 3 của Mặt trận huyện. Dự hội nghị có các đồng chí: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND xã đăng cai; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong cụm.
Tại các hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Cụm trưởng mỗi cụm báo cáo kết quả hoạt động của cụm năm 2019. Sau đó, lần lượt Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong cụm báo cáo kết quả hoạt động công tác Mặt trận năm 2019 và tự đánh giá điểm chấm thi đua năm 2019.
Đ/c Đỗ Ngọc Bích - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh phát biểu tại Cụm thi đua số 3
Phát biểu tại các hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Bích - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đánh giá cao kết quả công tác Mặt trận mà các xã, thị trấn đạt được trong năm 2019; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đối với một số xã, thị trấn.
Kết thúc hội nghị, các đơn vị trong mỗi cụm tiến hành bỏ phiếu bình xét đánh giá thi đua năm 2019 và bầu ra Cụm trưởng, cụm phó mới cho năm 2020.
  Lưu Thoa - Ủy ban MTTQ huyện Đông Anh

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018