Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019.

25/01/2019 - 02:56 PM
Sáng 24/01/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Tân - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các tổ chức thành viên của MTTQ huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
Đồng chí Hoàng Văn Tân – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai Kế hoạch tại hội nghị.
Theo Kế hoạch, thời gian phát động từ ngày 21/01/2019, thời gian tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” từ ngày phát động đến ngày 10/3/2019. Đối tượng vận động là các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện Mê Linh. Về mức vận động, trong các cơ quan, đơn vị, vận động mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất 01 ngày lương; các tiểu thương và các hộ gia đình ủng hộ 01 ngày thu nhập; vận động các đơn vị, các tổ chức kinh tế trích quỹ công ích ủng hộ tùy theo khả năng, điều kiện của đơn vị. Hình thức ủng hộ bằng tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” cấp huyện và chỉ đạo cơ sở thực hiện vận động theo kế hoạch.
Thông qua Kế hoạch nhằm thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và quân, dân huyện Mê Linh hỗ trợ, động viên, cổ vũ quân, dân huyện đảo Trường Sa, đang ngày đêm bảo vệ biển đảo, giữ gìn sự bình yên và chủ quyền biển đảo Việt Nam.
                                                                                       Lê Đình Khoát

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018