Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình triển khai chương trình công tác, ký giao ước thi đua năm 2020

13/02/2020 - 07:08 PM
Ngày 13/02/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2020, ký giao ước thi đua giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 phường.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Công Thành –UVTV, Chủ tịch HĐND quận; đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn của MTTQ, lãnh đạo các Ban Đảng Quận ủy, lãnh đạo các tổ chức thành viên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 phường thuộc quận.
Năm 2020, là năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam; 90 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam; 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Trên cơ sở chủ đề công tác năm của Thành phố "Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, hướng tới tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp"; chủ đề công tác năm của MTTQ thành phố “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp”; tiếp tục thực hiện phương châm của quận: “Kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả”; Căn cứ hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; chương trình công tác, các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quận; phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2020 với mục tiêu nhiệm vụ cụ thể là: Hoàn thành xuất sắc Chương trình công tác và các nhiệm vụ được giao đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu của Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020; tham gia tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; Các tổ chức thành viên của Mặt trận quận đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2020; Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 phường hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời triển khai kế hoạch và phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” trên địa bàn quận.
Tiếp đó, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và lãnh đạo Quận ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 phường cùng ký kết giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có những công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Kim Dung đánh giá cao tính chủ động của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trong việc xây dựng chương trình công tác năm và triển khai đầy đủ các văn bản theo hướng dẫn của MTTQ thành phố. Đồng chí cũng nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt của hệ thống MTTQ là tập trung tuyên truyền và phòng, chống dịch Covid-19 và tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; hoan nghênh MTTQ Việt Nam các cấp quận đã chủ động thực hiện các công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đàng bộ lần thứ XXVI của quận.
 
                                                                             Ủy ban MTTQ quận Ba Đình

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019