Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai thăm hỏi, tặng quà Ban Trị sự Phật giáo quận

24/01/2019 - 04:15 PM
Ngày 24/1/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai tổ chức thăm hỏi, tặng quà Ban Trị sự Phật giáo quận và các vị sư cao niên tại các nhà chùa trên địa bàn quận
Đoàn do đồng chí Nguyễn Anh Cường - UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận làm Trưởng đoàn đã thông tin kết quả tình hình kinh tế - xã hội của quận đồng thời tặng quà và lời thăm hỏi sức khỏe các vị Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo quận và các vị sư cao niên, tăng ni, phật tử. Đồng chí đánh giá cao những đóng góp của các chùa trong việc vận động tăng ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các vị trụ trì chùa cùng với địa phương tiếp tục động viên tăng, ni, phật tử phối hợp với các ban, ngành thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo gắn hoạt động Phật giáo vào những phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường các hoạt động nhằm nâng cao sự hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật của các tăng ni, phật tử tôn giáo; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyền công dân đối với đất nước, quê hương, tuyên truyền vận động các phật tử về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
MTTQ quận thăm và chúc tết Phó Ban Trị sự Phật giáo quận
Đáp lại sự quan tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các nhà chùa đã cảm ơn sự quan tâm và tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp đối với hoạt động Phật giáo, đồng thời khẳng định toàn thể các nhà chùa, các tăng ni, phật tử sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng quận Hoàng Mai phát triển bền vững.
MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai
 
 
 
 
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018