Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai triển khai công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2020

21/02/2020 - 11:10 AM
Ngày 21/2/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai triển khai kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.
Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Ngọc Tiến – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quán triệt các nội dung của công tác Thi đua khen thưởng năm 2020.
Theo đó năm 2020 là năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước vì vậy với mục đích đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận, tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần “Quyết liệt, khẩn trương, chắc chắn và hiệu quả” nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận và TP năm 2020. Góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III; thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước. Tăng cường giải pháp thực hiện hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch của Quận ủy, UBND quận. Kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Thực hiện tốt Luật Thi đua – khen thưởng. Các phong trào thi đua được tổ chức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của TP, của quận, công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, chính xác, công bằng, dân chủ; quan tâm đến cơ sở, những cá nhân, tập thể có thành tích đột xuất với các nội dung: Phát động, tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở các cấp gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020; phát động các đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô. Trước mắt, tập trung triển khai thực hiện tốt công tác tham gia tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp phường và đẩy mạnh tuyên truyền những hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân gắn với việc tuyên truyền những thành tựu đạt được trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của Thủ đô, quận…; nội dung các phong trào thi đua năm 2020 được phát động nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và chỉ đạo của cấp trên. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Kiện toàn tổ chức, bộ máy; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đề nghị các phường căn cứ kế hoạch của quận qua đó thực hiện nghiêm túc các nội dung của kế hoạch, xây dựng, triển khai kế hoạch của đơn vị mình gắn với đặc thù của từng địa phương, đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tổ chức ký kết giao ước thi đua và phát động thi đua. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, học tập những mô hình hay, giải pháp hiệu quả của các đơn vị bạn và báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua, bình xét, suy tôn kết quả thực hiện nhiệm vụ về Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. Tổ chức bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng tiến độ.
Ủy ban MTTQ  quận Hoàng Mai
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019