Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân khen thưởng các tập thể có thành tích trong đợt vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2019

19/07/2019 - 04:38 PM
Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 253/KH-MTTQ-BTT ngày 16/01/2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội về tổ chức vận động ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019; với trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Thanh Xuân đối với huyện đảo và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhằm động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà dàn DK1, đồng thời hỗ trợ đầu tư xây dựng 01 công trình nhà văn hóa đa năng và tặng một số quà thiết thực đáp ứng một phần nhu cầu của cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trên đảo.
Ngày 11/02/2019 , Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân đã phát động và kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân sống và làm việc trên địa bàn quận nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, tiết kiệm chi tiêu, hưởng ứng ủng hộ quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” để bày tỏ tình cảm của Nhân dân quận Thanh Xuân đối với cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trên đảo đang làm nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên và chủ quyền biển đảo Việt Nam. Đến ngày 31/3/2019, toàn quận đã quyên góp được hơn 2 tỷ 077 triệu đồng.
Để nghi nhận, biểu dương các tập thể có thành tích trong vận động ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, sáng ngày 19/7/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tổ chức hội nghị khen thưởng cho 11 tập thể có thành tích trong đợt vận động ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019
 
Đồng chí Khổng Minh Thảo - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong đợt ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Khổng Minh Thảo - UVTU Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận ghi nhận, biểu dương kết quả mà các phòng, ban đơn vị và các phường đã đạt được, bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị MTTQ Việt Nam phường và các phòng, ban đơn vị thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò, vị trí của biển, đảo; về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; vận động các cán bộ, đảng viên, người lao động, các doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận tích cực tham gia ủng hộ, xây dựng các quỹ; đồng thời đối với MTTQ các phường cần làm tốt công tác tổ chức tiếp nhận và công khai, minh bạch các khoản thu từ đó tạo niềm tin của nhân dân đối với công tác vận động của MTTQ./.
Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân 
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019