99,2% người dân trên địa bàn huyện Mỹ Đức hài lòng về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới

27/04/2023 - 10:25 AM
 
Thời gian qua, việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mỹ Đức đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp triển khai khá đồng bộ và hiệu quả.
Thực hiện Kế hoạch số 361/KH-MTTQ-BTT, Hướng dẫn số 49/HD-MTTQ-BTT ngày 03/4/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về việc tổ chức hướng dẫn lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Mỹ Đức năm 2022. Trong thời gian từ ngày 05/4/2023 đến ngày 12/4/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức đã tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn huyện về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới.
Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị hướng dẫn các xã
triển khai việc
lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM
Sau khi triển khai Kế hoạch số 15/KH-MTTQ-BTT và Hướng dẫn số 07/HD-MTTQ-BTT ngày 05/4/2023 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện về lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, ngày 05/4/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với UBND huyện và Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch, hướng dẫn chi tiết, cụ thể về thực hiện các bước quy trình lấy ý kiến của người dân trên địa bàn huyện trong đó nêu rõ các nội dung trọng tâm cần quan tâm chú trọng về tuyên truyền kết quả xây dựng huyện nông thôn mới, hình thức lấy phiếu, tỷ lệ phiếu cần lấy và tỷ lệ hài lòng đối với 10 nội dung trong phiếu lấy ý kiến; về tiến độ thời gian và tính chính xác của kết quả tổng hợp lấy ý kiến trên địa bàn thôn, xã.
Trong thời gian các xã, thôn triển khai lấy ý kiến của nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phân công lãnh đạo, cán bộ cơ quan phụ trách các xã thường xuyên giám sát, nắm chắc tình hình tổ chức lấy ý kiến ở từng địa bàn; đồng thời hướng dẫn lấy phiếu và tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa và mục đích của việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân. Qua giám sát, đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, đảm bảo việc lấy ý kiến đúng quy trình, khách quan, chính xác. Bên cạnh đó, hướng dẫn các xã, thôn tổng hợp phiếu, báo cáo kết quả về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện để tổng hợp và thông báo niêm yết công khai kết quả lấy ý kiến đảm bảo đúng quy định.
Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Mỹ Đức đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới của Huyện, các ngành, đoàn thể cùng cấp triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về kết quả đã đạt được trong 14 năm xây dựng nông thôn mới của huyện; về mục đích, ý nghĩa và kế hoạch triển khai lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng Nông thôn mới của huyện với nhiều hình thức phong phú như: phát tờ rơi, tổ chức tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực tiếp tại các hội nghị triển khai, các buổi sinh hoạt chi hội, chi đoàn, viết hàng trăm tin bài tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của Huyện, các xã, thị trấn, tuyên truyền trên trang cổng thông tin điện tử huyện, trang fanpage, zalo nhóm MTTQ các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội, căng treo hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về xây dựng Nông thôn mới. 
Đồng chí Trịnh Xuân Hương - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo
kết quả lấy ý kiến hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới với lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
Thực hiện kế hoạch và hướng dẫn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Huyện, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, báo cáo cấp ủy, phối hợp thống nhất với UBND và Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của địa phương kịp thời tổ chức hội nghị tổ chức triển khai lấy ý kiến đảm bảo kịp thời tiến độ thời gian, hình thức, hiệu quả lấy phiếu để báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ  Việt Nam cấp xã và cấp huyện. Trên cơ sở đó, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, Ban công tác Mặt trận các thôn đã phối hợp với Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ, các chi hội, đoàn thể tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 thông qua việc phát phiếu trực tiếp tại các hộ gia đình; hướng dẫn cách ghi phiếu, tổng hợp và báo cáo kết quả lấy phiếu gửi Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã; căn cứ vào kế hoạch của Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, các thôn đều chủ động về thời gian thực hiện các bước tiến hành đảm bảo theo quy định. Từ ngày 05/4/2023 đến hết ngày 10/4/2023 các thôn trên địa bàn toàn huyện đã hoàn thành việc lấy phiếu hài lòng của nhân dân. Từ ngày 13/4/2023 đến hết ngày 23/4/2023, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện niêm yết công khai kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện, của xã theo quy định.
Việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Mỹ Đức đã được triển khai đảm bảo khách quan, đúng thời gian, quy trình, phản ánh trung thực ý kiến đánh giá của người dân trên địa bàn Huyện. Quá trình lấy ý kiến đánh giá của người dân được tiến hành với 76% số hộ dân trên địa bàn huyện. Đại đa số các hộ dân đồng tình, hài lòng với quá trình tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới huyện Mỹ Đức với tỷ lệ hài lòng đạt cao (từ câu 1 đến câu 9 đạt từ 95% đến 99,6%, câu 10 đạt 99,2% người dân hài lòng). Kết thúc 10 ngày niêm yết công khai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện không nhận được đơn thư, ý kiến phản ánh, thắc mắc của người dân về kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với việc xây dựng nông thôn mới của huyện Mỹ Đức năm 2022, đại đa số nhân dân phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân: thu nhập của người dân ngày càng được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đường làng ngõ xóm được khang trang sạch sẽ, nhiều tuyến đường được trang trí với đường hoa, bích hoạ, nhà văn hoá thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, các tuyến đường ngõ xóm trong khu dân cư đều có đèn chiếu sáng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, tinh thần đoàn kết của nhân dân được thắt chặt, góp phần xây dựng quê hương Mỹ Đức ngày một văn minh, tiến bộ.
Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức
 

Các tin tức khác

Vui ngày hội kết đoàn năm 2023

14/11/2023 - 10.870 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020