Bắc Từ Liêm tọa đàm "Nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng văn minh đô thị"

26/03/2019 - 05:38 PM

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2019; Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm 2019: “Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị với Chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân” và 02 Bộ Quy tắc ứng xử trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và nơi công cộng , chiều ngày 22/3/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị tọa đàm "Nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng văn minh đô thị"  dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban Đảng, các tổ chức thành viên, các đồng chí bí thư Đảng ủy chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các phường. các đồng chí trong ban Thường trực Ủy ban MTTQ 13 phường.

 

Đồng chí Vương Văn Thân – QUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận chủ tọa hội nghị

Trong những năm qua, thực hiện sự lãnh đạo của TP và quận. MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện “Giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng văn minh đô thị";  thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vân động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đô thị”

MTTQ Việt Nam các phường và các tổ chức thành viên đã có 19 bài tham luận và phát biểu trực tiếp tại hội nghị với 9 ý kiến tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện vận động nhân dân “Giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng văn minh đô thị" những tồn tại hạn chế, biện pháp khắc phục. Đặc biệt, hội nghị cũng làm rõ và đề cao vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong việc vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, Hội Cựu chiến binh với vai trò truyên truyền hội viên làm tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, Đoàn thanh niên với vai trò tình nguyện xung kích trong các lĩnh vực xây dựng tuyến đường bích họa, Ban công tác Mặt trận với việc vận động nhân dân thu gom vỏ thuốc trừ sâu đã qua sử dụng, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, các cuộc vận động….

 
 
Đại biểu tham luận
          Tại hội nghị, đồng chí Vương Văn Thân – QUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã trao đổi và tiếp thu đồng thời yêu cầu nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới là: Tiếp tục thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận và các đoàn thể;  phát huy tính tiền phong, gương của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy ước, Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân, đặc biệt việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc “giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng văn minh đô thị"; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân góp phần xây dựng quận Bắc Từ Liêm sớm trở thành đô thị sáng, xanh, văn minh, giầu và đẹp./.
Minh Vịnh

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020