Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, cánh tay nối dài của Đảng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

23/03/2023 - 05:15 PM

          Những năm qua, hoạt động của các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn huyện Đan Phượng đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Đây là cầu nối quan trọng trong việc vận động, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến mọi tầng lớp Nhân dân. 
          Hiện nay, toàn huyện có 131 Ban công tác Mặt trận thuộc 16 xã, thị trấn. Ban công tác Mặt trận đã tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; vận động Nhân dân đóng góp làm mới, tu bổ, nâng cấp đường giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; vận động Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, đến năm 2022 đạt 73 triệu đồng/ năm. Với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thực hiện các giải pháp thiết thực và hiệu quả, đã làm tỷ lệ hộ cận nghèo năm sau thấp hơn năm trước, toàn huyện không còn hộ nghèo; hệ thống giao thông trong các thôn, xóm đều được “cứng hóa” cùng với hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp – an toàn.
Tuyến đường thôn Tháp Thượng – xã Song Phượng với cảnh quan
sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn
       Trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, các Ban công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng thôn, xóm tuyên truyền, vận động Nhân dân góp công, góp tiền, hiến đất xây dựng thiết chế văn hóa, đường giao thông đường nội đồng. Tính riêng trong năm 2022, đã vận động Nhân dân hiến 538,5m2 đất nông nghiệp, 9m2 đất thổ cư để xây dựng đường làng, xóm ngõ; vận động Nhân dân tham gia đóng góp trên 8.300 ngày công lao động tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Bên cạnh đó, vận động Nhân dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường; tích cực phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ nhau về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất, góp phần giảm nhanh hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu. Đến nay, toàn huyện có 12/15 xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu. 
        Trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, bên cạnh việc phối hợp với Trưởng thôn, xóm tổ chức cho hộ gia đình đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hoá, khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hoá. Hàng năm, các Ban công tác Mặt trận còn vận động Nhân dân đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, xây dựng quy ước, hương ước, nếp sống văn hoá, vì vậy, hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” trên địa bàn huyện hàng năm đạt từ 90-92%; có 75% tỉ lệ thôn, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”. Các phong trào thể dục thể thao ở các khu dân cư ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu và trở thành phong trào tự nguyện, tự giác của đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xóa bỏ các hủ tục trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tỉ lệ hỏa táng năm 2022 đạt 70,2%. Các mô hình mới về việc cưới, việc tang và lễ hội đang được hình thành và được các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng thực hiện...Bên cạnh đó, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư còn tích cực vận động Nhân dân hưởng ửng thực hiện các phong trào và các cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động. Đến nay Mặt trận các xã, thị trấn đã xây dựng 10 mô hình điểm về thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, trong đó tiêu biểu là các mô hình: “Tuyến đường kiểu mẫu”; “ Mô hình hạn chế đốt vàng mã”; “mô hình thôn thông minh”; “Mô hình sản xuất rau an toàn”….
Phong trào văn hóa, văn nghệ ngày càng phát triển tại các khu dân cư
 
          Với phương châm hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, khu dân cư, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng luôn chú trọng kiện toàn, củng cố các Ban công tác Mặt trận theo hướng nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động. Đồng thời xác định đây là 1 trong 5 chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng nhiệm kỳ 2019-2024 đó là: không ngừng tăng cường đổi mới nội dung, phương thức, nâng hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu dân cư nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.
Hải Yến
 

Các tin tức khác

Vui ngày hội kết đoàn năm 2023

14/11/2023 - 7.420 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020