Ban thường vụ Quận uỷ Đống Đa làm việc với Ban Dân vận Quận uỷ, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội quận về đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023

12/07/2023 - 01:01 PM

 

Thực hiện Quyết định số 825-QĐ/QU ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Quy chế dân vận của hệ thống chính trị quận Đống Đa. Ngày 12/7/2023, Ban Thường vụ Quận ủy làm việc với Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm do các đồng chí Thường Trực Quận ủy: Đinh Trường Thọ - TUV, Bí thư Quận ủy; Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận; Lê Tuấn Định - Phó Bí thư QU, Chủ tịch UBND Quận chủ trì.

Tại hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy đã đánh giá, ghi nhận kết quả Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị Quận đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đóng góp vào kết quả chung hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Quận. Ban Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Quận đã bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo của ngành dọc cấp trên, chủ động xây dựng triển khai các Kế hoạch hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của Quận, chủ đề năm của Thành phố và của từng tổ chức. Lựa chọn triển khai các hoạt động trọng tâm theo nhiệm vụ chính trị từng thời điểm, sự kiện chính trị của Thủ đô và đất nước. Các đơn vị đã tập trung chỉ đạo theo từng nhóm nhiệm vụ, lựa chọn nội dung phù hợp, chỉ đạo xây dựng các mô hình phát huy sức mạnh của từng tổ chức. Các phong trào thi đua diễn ra liên tục, sôi nổi, thu hút tập hợp đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận. Phân tích, làm rõ các nội dung hạn chế, khó khăn đối với khối vận nói chung và từng đơn vị, đoàn thể nói riêng theo từng đặc thù của tổ chức.

Về phương hướng 6 tháng cuối năm, Thường trực Quận uỷ đề nghị Ban Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận nhân dân, tham mưu đề xuất Ban thường vụ chỉ đạo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước. Quan tâm xây dựng củng cố lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt, rà soát tổ chức cơ sở Đoàn, hội chưa hoạt động tốt.

Tăng cường sự phối hợp giữa phòng ban chuyên môn thuộc UBNQ Quận, MTTQ và các đoàn thể để hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu, chuẩn bị tổ chức tốt hội nghị đối thoại Quận và phường. Tập trung giám sát, phản biện vào một số nhiệm vụ trọng tâm như cải cách hành chính, trật tự đô thị….

Quận Đống Đa

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020