Biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc

12/05/2010 - 12:00 AM

Sáng 22-6, UBND, UB MTTQ thành phố đã tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc thành phố năm 2007, 232 gia đình tiêu biểu xuất sắc của Hà Nội được UBND thành phố khen thưởng là những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng vạn gia đình văn hóa (GĐVH) khác đã được ghi nhận từ cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và đang chung sức cùng thành phố đưa cuộc vận động này tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống.

 

Gia đình là một thiết chế vừa tham gia vừa chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sự biến động của xã hội. Từ khi nền kinh tế thị trường dần thay thế nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, gia đình đã chịu ảnh hưởng lớn, bên cạnh những tác động tích cực còn có tiêu cực làm xói mòn những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và đặc biệt là những nét văn hóa đặc trưng của gia đình Hà Nội.

Trước tình hình đó, thành phố đã có giải pháp đối với công tác này bằng việc phát động nhiều phong trào văn hóa rộng lớn như xây dựng Nếp sống văn minh, Gia đình văn hóa và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Các phong trào này đã tạo nên hơi thở mới, tạo bầu không khí thi đua lành mạnh, có tổ chức, có định hướng tới người dân trên toàn thành phố. Công tác trọng tâm là xây dựng GĐVH đã được chỉ đạo sát sao với hàng loạt hoạt động phong phú, thiết thực như xây dựng mô hình CLB Gia đình văn hóa tại các phường, xã, thị trấn; các phong trào thi đua giữa các gia đình gắn liền với các sự kiện chính trị xã hội, văn hóa thể thao lớn... Ngoài ra, là việc triển khai đồng bộ, nghiêm túc quy trình đăng ký, bình xét công nhận danh hiệu GĐVH theo Quy chế của Bộ VHTT.

Xây dựng GĐVH là một quá trình lâu dài, để đạt được danh hiệu GĐVH cũng cần phải có sự đúc kết từ nhiều thế hệ. Việc lựa chọn các GĐVH tiêu biểu xuất sắc đã được tiến hành từ cấp phường, xã tới thành phố.

232 gia đình tiêu biểu nói trên đều là những gia đình nền nếp, hòa thuận, hạnh phúc, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các gia đình tiêu biểu ở chỗ họ đã có đóng góp tích cực cho xã hội trên nhiều mặt. Gia đình thầy thuốc nhân dân Vũ Trọng Kính (Ba Đình) đã hết lòng giúp đỡ người dân, các cựu chiến binh, bộ đội trong việc chăm sóc sức khỏe; cùng với bà con xây dựng tổ dân phố trở thành tổ dân phố mẫu mực, không có người nghiện hút, không có trẻ hư... Gia đình ông Vương Sĩ Đình (Tây Hồ); bà Hoàng Thúy Bình (Long Biên) lại tiêu biểu cho mô hình gia đình 4 thế hệ hòa thuận, thành đạt trên nhiều mặt; gia đình ông Vũ An Ngọc (Hai Bà Trưng) lại là tấm gương lớn trong việc xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư. Trong lĩnh vực làm kinh tế giỏi phải kể đến gia đình ông Nguyễn Văn Định (Long Biên); ông Nguyễn Văn Thái (Gia Lâm)... Để tránh bệnh hình thức,  thành phố đã đặt vấn đề chất lượng GĐVH lên hàng đầu. Như vậy, BCĐ cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các cấp cần sát sao trong hướng dẫn thực hiện và kiểm tra công tác đăng ký, bình xét, công nhận ở cơ sở theo đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục. Danh hiệu chỉ là một vấn đề, điều quan trọng là chúng ta phải thông qua tuyên truyền, vận động để tạo bầu không khí thi đua thực sự trong mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố, khu dân cư... 

C.T.V

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020