Cán bộ MTTQ huyện Gia Lâm tập huấn về tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2012

22/12/2012 - 12:00 AM

Tại lớp tập huấn, đồng chí báo cáo viên đã trao đổi với cán bộ Mặt trận Tổ quốc từ Huyện đến cơ sở chuyên đề: Chương trình số 02–CTr/HU ngày 29/8/2012 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nhân dân giai đoạn 2011-2015”; Chương trình số 11-CTr/HU ngày 18/02/2011của Huyện ủy Gia Lâm về “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015” và công tác dồn điền đổi thửa trong chương trình MTTQ tham gia xây dựng nông thôn mới. 

Thông qua đợt tập huấn, cán bộ Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn nắm vững được những phương pháp, kỹ năng, nội dung cơ bản của các chuyên đề để tổ chức triển khai thực hiện thúc đẩy phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn của Huyện.

                                                        Lê Xuân Thường – UB MTTQ Gia Lâm
Các tin tức khác

Vui ngày hội kết đoàn năm 2023

14/11/2023 - 15.576 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020