Đoàn kiểm tra Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố giám sát, kiểm tra việc thực hiện lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Hoài Đức năm 2023

07/03/2024 - 03:59 PM
Ngày 06/3/2024, Đoàn kiểm tra của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các thành viên đoàn đã có buổi giám sát, kiểm tra đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức về việc thực hiện lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về Huyện chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Tiếp đoàn thẩm tra có đồng chí Nguyễn Thế Hạ - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Nguyễn Văn Thuận – UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Khuất Trọng Kiên – HUV, Trưởng phòng kinh tế huyện và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Yên Sở và Đức Giang.
Trước buổi làm việc, đoàn đã đến kiểm tra trực tiếp tại điểm Nhà văn hoá thôn Yên Lũng, xã An Khánh và trụ sở UBND xã An Khánh nơi thực hiện việc niêm yết công khai kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về Huyện chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 của huyện Hoài Đức.
 
 
 
Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo kết quả về việc triển khai, quy trình, hình thức “Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023”. Thực hiện các văn bản hướng dẫn của TW, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức đã báo cáo Huyện ủy, phối hợp với UBND huyện và Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng NTM của Huyện, xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về huyện Hoài Đức đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.
Ngày 20/02/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 40/KH-MTTQ-BTT và Hướng dẫn số 09/HD-MTTQ-BTT về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Hoài Đức năm 2023,
Ngày 21/02/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn thực hiện các bước, quy trình lấy ý kiến của người dân trên địa bàn Huyện tới các đại biểu trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, các Tổ chức Chính trị xã hội huyện; Đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND; BCĐ xây dựng nông thôn mới của các xã, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ, Trưởng các tổ chức chính trị xã hội của xã, cán bộ tổng hợp giúp việc cho BCĐ xây dựng nông thôn mới của xã và các ông, bà là Trưởng Ban công tác Mặt trận của 134 thôn, khu dân cư trên địa bàn 19 xã của huyện;
Ngày 20/02/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức đã ban hành Quyết định số 56/QĐ-MTTQ về việc thành lập đoàn kiểm tra, giám sát về tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Hoài Đức năm 2023. Trong thời gian các xã, các thôn, khu dân cư triển khai lấy ý kiến của nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện thường xuyên giám sát, nắm chắc tình hình tổ chức lấy ý kiến. Đồng thời, kết hợp với việc hướng dẫn lấy phiếu và tuyên truyền để người dân hiểu ý nghĩa và mục đích của việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân.
Trong quá trình triển khai thực hiện lấy ý kiến, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong Huyện đã phối hợp với BCĐ Chương trình NTM, các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về những kết quả đã đạt được của Huyện, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và Huyện về cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, với nhiều hình thức phong phú như: phát tờ rơi, tổ chức tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực tiếp tại các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi hội, chi đoàn, câu lạc bộ, qua hệ thống truyền thanh, trang cổng thông tin điện tử huyện, trang fanpage,  căng treo hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền.
Kết quả sau khi thực hiện lấy ý kiến ở 19 xã, 134 khu dân cứ với tổng số hộ gia đình lấy ý kiến 55.964/74.349 Tổng số hộ gia đình trên địa bàn (đạt tỷ lệ 75,27%) trên địa bàn huyện từ ngày 20/02/2024 đến ngày 26/02/2024, thu về 55.964 phiếu, từ câu số 1 đến câu số 10 số ý kiến hài lòng đều đạt từ 98% trở lên. Kết quả trên khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm cao của Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn huyện chung sức, đồng lòng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 Việc lấy ý kiến người dân được thực hiện đúng quy trình, quy định, khách quan chính xác, chỉ đạo các xã tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp và tổ chức thông báo, niêm yết công khai kết quả lấy ý kiến đảm bảo thời gian theo kế hoạch; thời gian niêm yết công khai từ ngày 27/02/2023 đến hết ngày 07/3/2024 tại Trụ sở xã, Nhà văn hoá hoặc Nhà sinh hoạt cộng đồng của các khu dân cư. Trong thời gian niêm yết công khai không có ý kiến đóng góp, phản ánh của nhân dân về kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao huyện Hoài Đức năm 2023.
 Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Đặng Thị Phương Hoa ghi nhận, đánh giá cao kết quả lấy phiếu hài lòng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn Huyện Hoài Đức năm 2023. BCĐ xây dựng NTM huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các xã thực hiện nhiều giải pháp và quyết tâm cao góp phần thành công triển khai lấy ý kiến hài lòng của người dân về huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao với kết quả cao, nổi bật. Qua nghe báo cáo và kiểm tra việc niêm yết công khai lấy ý kiến hài lòng của người dân tại nhà văn hóa thôn Yên Lũng, xã An Khánh và trụ sở UBND xã An Khánh. Đồng chí nhấn mạnh kết quả triển khai lấy ý kiến rất bài bản đúng quy trình, tiến độ, thời gian 20 ngày (không tính thứ 7 và chủ nhật). Tại điểm nhà văn hóa thôn được niêm yết Thông báo công khai kết quả lấy phiếu hài lòng của người dân về Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (mẫu 2a và 2b). Qua kiểm tra thực tế, tại điểm niêm yết công khai (chưa có thông tin phản hồi của nhân dân về việc kiến nghị hoặc ý kiến khác). Đồng chí đề nghị MTTQ huyện tiếp tục giám sát và lắng nghe thông tin phản hồi trong thời gian niêm yết công khai cho đến khi kết thúc niêm yết công khai. Sau đó tổng hợp và báo cáo kết quả theo quy định về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố. Đồng chí tin tưởng Huyện Hoài Đức sớm được Thành phố thẩm định và công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.   
Đoàn Hồng Trang
 
 

Các tin tức khác

Vui ngày hội kết đoàn năm 2023

14/11/2023 - 13.753 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020