Đông Anh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2023

14/04/2023 - 11:00 AM

Chiều 12/4, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Đông Anh tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2023.
  Dự hội nghị có đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Bùi Minh Hoàng - Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hoá và Gia đình - Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tám - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND Huyện, Trưởng BCĐ Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Huyện, đồng chí Đỗ Ngọc Bích - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện, Phó BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Huyện, đồng chí Đặng Giang Sơn  HUV, Trưởng phòng VH&TT Huyện, Phó BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Huyện.
Toàn cảnh hội nghị
Theo báo cáo cho thấy Hội nghị Đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá năm 2023 ở nhiều cơ sở đảm bảo đạt chất lư­ợng cao hơn các năm trư­ớc. Việc trang trí khánh tiết đã đẹp về hình thức, đúng với nội dung chỉ đạo; công tác tổ chức điều hành hội nghị cơ bản đã đảm bảo được thời gian và nội dung hội nghị. Tổng số đại biểu Nhân dân về dự hội nghị ở khu dân c­ư là 18.340 đại biểu đạt 94.2% số đại biểu được mời. Tại các hội nghị đã có 872 ý kiến phát biểu; có rất nhiều ý kiến tham gia phát biểu có chất lư­ợng đề cập nhiều vấn đề cụ thể của khu dân cư­. Tại các hội nghị đại biểu ở khu dân cư­ đã biểu dư­ơng khen thưởng 254 tập thể, 521 hộ gia đình, cá nhân có thành tích, với tổng số tiền khen thư­ởng trên 112 triệu đồng. Đã có 128 ý kiến tham gia phát biểu tại hội nghị cấp xã, thị trấn. Các ý kiến phát biểu bàn về các nội dung tại hội nghị ở khu dân cư, các xã, thị trấn đều rất thẳng thắn, trung thực, trách nhiệm, tâm huyết. Tại hội nghị nhiều xã, thị trấn đã tổ chức ký giao ước thi đua giữa khu dân cư và các tổ chức chính trị - xã hội. Qua đó, đã tạo không khí đoàn kết, dân chủ hơn, thống nhất được các mục tiêu, xây dựng những tiêu chí cụ thể, biện pháp cụ thể và thiết thực, vừa thể hiện đ­ược trách nhiệm của Chính quyền - MTTQ và các tổ chức thành viên, vừa đề cao trách nhiệm của mỗi công dân trong việc xây dựng đời sống văn hoá trong từng gia đình, đến mỗi cá nhân và cộng đồng dân c­ư.
 Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn các kết quả đã đạt được và đề ra các giải pháp khắc phục các tồn tại trong tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2023.
 Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã ghi nhận, chúc mừng, biểu dương và bày tỏ sự phấn khởi trước những đổi thay, sự phát triển và những kết quả đạt được của huyện trong việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và triển khai tổ chức có hiệu quả Hội nghị Đại biểu Nhân dân bàn về việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2023. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong thời gian tới MTTQ phối hợp với chính quyền cùng cấp triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị đại biểu Nhân dân đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với tuyên truyền, thực hiện các cuộc vận động. Tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân triển khai thực hiện phong trào đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến; nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, hiệu quả trong công tác chỉ đạo.
Đ/c Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
và Đ/c Nguyễn Thị  Tám - UVTV, Phó Chủ tịch UBND Huyện trao giấy khen cho các tập thể
có thành tích xuất sắc trông công tác chỉ đạo, tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân năm 2023
Nhân dịp này, UBND Huyện khen thưởng cho 37 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống hóa ở cơ sở trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2023.
  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh
 

Các tin tức khác

Vui ngày hội kết đoàn năm 2023

14/11/2023 - 11.154 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020