Hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá năm 2023 tại phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây

10/03/2023 - 10:27 AM

 
Sáng ngày 09/3/2023, UBND – UB MTTQ phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Anh Tuấn - PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Lê Đại Thăng – Uỷ viên Ban Thường vụ Thị ủy – Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Văn nghệ chào mừng hội nghị
Phường Phú Thịnh hiện có 2.236 hộ với 8.989 khẩu. Trong năm 2022, UBND phường phối hợp với UBMTTQ Việt Nam phường, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết và Kế hoạch của các cấp về xây dựng đô thị văn minh, trật tự an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh dân chủ ở phường; tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật cho người dân; các chủ trương, chính sách công việc đều đưa ra dân bàn và thực hiện. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa có chuyển biến tích cực. Kết quả bình xét, công nhận 1.817 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 90.39 %; 7/7 tổ dân phố được thị xã công nhận “Tổ dân phố văn hóa”. Rà soát, sửa đổi bổ sung quy ước cho 7 Tổ dân phố. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 02 Bộ quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội trên địa bàn. Tuyên truyền vận động làm sân chơi thể thao, vui chơi tại tổ dân phố Hồng Hậu. Phát thư ngỏ và ký cam kết thực hiện trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tới 1.988 hộ gia đình. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong hiếu, hỉ bước đầu có kết quả. Nhân dân các tổ dân phố luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Qua rà soát toàn phường thoát 04 hộ nghèo và 11 cận nghèo.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn bạc thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu và các biện pháp thực hiện nếp sống văn minh trong việc hiếu, hỉ. Duy trì các tuyến đường, đoạn đường nở hoa, các tuyến đường, đoạn đường tự quản, vẽ tranh bích họa, treo cờ Tổ quốc. Giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của phường, phấn đấu giảm 01 hộ nghèo theo tiêu chí mới; phấn đấu có trên 97% số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, có trên 92% số hộ trở lên đạt gia đình văn hóa; 07/07 Tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”.

Đ/c Phạm Anh Tuấn-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã biểu dương những kết quả mà cán bộ và Nhân dân phường Phú Thịnh đạt được trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống nông thôn mới, đô thị văn minh”; chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận các khu dân cư và Nhân dân phường Phú Thịnh tiếp tục nâng cao chất lượng hội nghị đại biểu Nhân dân và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhTăng cường phối hợp, tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ môi trường; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động./.
Hải Châu
 

Các tin tức khác

Vui ngày hội kết đoàn năm 2023

14/11/2023 - 13.765 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020