Hội nghị Đại biểu Nhân dân – Lắng nghe ý kiến của Nhân dân

27/03/2023 - 03:43 PM
Trong những ngày qua, các khu dân cư, tổ dân phố và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Nhân dân. Qua đó nhằm tiếp tục phát huy dân chủ trong xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở, các quy định của địa phương. Hội nghị Đại biểu nhân dân năm năm 2023 trên địa bàn huyện thực sự là hội nghị của dân, là nơi để chính quyền địa phương lắng nghe tiếng nói của Nhân dân.
Để thực hiện tốt Hội nghị Đại biểu Nhân dân, ngay từ đầu năm, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai nội dung Hội nghị Đại biểu Nhân dân và đề nghị các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã đưa nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đến các thôn, tổ dân phố thông qua việc tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân trực tiếp bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở của từng xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố đảm bảo thiết thực và hiệu quả.
Hội nghị Đại biểu Nhân dân ở cơ sở được tiến hành chặt chẽ theo đúng hướng dẫn đảm bảo được mục đích, yêu cầu, phát huy vai trò, vị trí của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện dân chủ trong Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh. Hội nghị Đại biểu Nhân dân đã phát huy dân chủ, bàn bạc để thực hiện những nội dung xây dựng nếp sống văn hóa, hành vi ứng xử nhất là Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vận động Nhân dân ủng hộ Qũy “Vì biển, đảo Việt Nam”, Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”,  nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trong cộng đồng dân cư, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng cống rãnh thoát nước, tăng cường giữ gìn trật tự, kỷ cương, giải quyết những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở thôn, tổ dân phố. Nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".
Đã có 208/208 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện tổ chức Hội nghị với 28.528/ 32.668 hộ dân được mời dự họp đạt tỷ lêh 87,32%. Số hộ đăng ký gia đình văn hóa 75.691/81.306 hộ đạt tỷ lệ 93,09%. Nhìn chung, hội nghị ở thôn, tổ dân phố có sự tham gia đông đủ các thành phần như các cụ cao niên, các gia đình văn hóa tiêu biểu, các hộ làm kinh tế giỏi, cán bộ MTTQ và các đoàn thể xã, thị trấn với 1.249 lượt ý kiến phát biểu, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu Nhân dân năm 2022, góp ý vào phương hướng năm 2023, những mặt đã làm được, những việc chưa làm được. Các ý kiến đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn xây dựng. Những nội dung được nhiều ý kiến quan tâm là những vấn đề vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, các tệ nạn xã hội, về việc cưới, việc tang, mừng thọ, xây dựng, chỉnh trang đường làng ngõ xóm… Thông qua Hội nghị Đại biểu Nhân dân nhiều ý kiến cũng đề xuất kiến nghị với chính quyền các cấp mắc thêm đèn chiếu sáng, vận chuyển các chất thải, thu gom rác thải đúng nơi quy định, giải quyết nhu cầu về nước sạch sinh hoạt, thành lập tổ tự quản, tăng cường lực lượng an ninh tuần tra ban đêm ngăn ngừa trộm cắp, tiêm chích ma túy, lắp camera đường thôn, xóm, làng, khu phố…
 

 

Một số hình ảnh xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chương Mỹ tổ chức
Hội nghị Đại biểu Nhân dân năm 2023
 
Tính đến nay, 32/32 xã, thị trấn đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân đạt tỷ lệ 100%. Số đại biểu mời 5.438, số đại biểu dự họp 4.869 đạt 89,53%. Trong đó có các đại biểu đại diện cho người lao động, buôn bán, tôn giáo đại diện hộ gia đình, chiếm hơn 85%. Tổng số đã có 214 ý kiến tham gia phát biểu của Nhân dân, số ý kiến phát biểu tăng hơn so với năm trước. Những ý kiến phát biểu, dân chủ, trao đổi, hiến kế xây dựng xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố, bàn việc xây dựng nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ", xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa, bàn các biện pháp ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm, xây dựng thôn, tổ dân phố tự quản, câu lạc bộ phòng chống tội phạm, câu lạc bộ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật vận động Nhân dân ủng xã hội hóa lắp camera bảo vệ… Một trong những biện pháp được đề cập đến tại Hội nghị Đại biểu Nhân dân cấp xã, thị trấn đó là tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, nghị quyết, quy định của chính quyền địa phương.
Có thể nói, Hội nghị Đại biểu Nhân dân trên địa bàn huyện Chương Mỹ có ý nghĩa rất quan trọng, qua đó nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, huy động tiềm năng, trí tuệ của Nhân dân tại cộng đồng dân cư. Đồng thời phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền ở cơ sở giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh, đẩy mạnh phong trào tự quản, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng người Chương Mỹ thanh lịch, văn minh, góp phần xây dựng huyện ngày càng văn minh, giàu đẹp. 
 Lê Hân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020