Hội nghị Đại biểu Nhân dân quận Tây Hồ năm 2023 - Lắng nghe tiếng nói của nhân dân

22/03/2023 - 02:31 PM

Trong những ngày qua, các Tổ dân phố và các phường trên địa bàn quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân (ĐBND) nhằm tiếp tục phát huy dân chủ của Nhân dân trong xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở, các quy định tại địa phương nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hội nghị Đại biểu Nhân dân năm 2023 trên địa bàn quận đã thực sự trở thành Hội nghị của dân, nơi lắng nghe tiếng nói của Nhân dân và nhận được sự quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Thành phố, quận và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.
Ngay từ cuối năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã phối hợp với Ủy ban nhân dân quận xây dựng Kế hoạch liên tịch số 25/KHLT/UBND-UBMTTQ ngày 26/12/2022 tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân năm 2023 bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, an toàn, phát triển”; công tác bảo vệ môi trường; an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, an ninh quốc phòng, nhất là phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; Nâng cao chất lượng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trọng tâm xây dựng tuyến phố văn minh đô thị kiểu mẫu, xây dựng phường Văn hóa, phường chuẩn đô thị văn minh; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện có hiệu quả 2 bộ Quy tắc ứng xử  trong cán bộ công chức, người lao động và  Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn tại địa phương. Theo đó, các phường đã triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị.
 
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị
Trong tháng 2, trên địa bàn quận 108/108 Tổ dân phố tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân(đạt 100%, trong đó có 91/108 đơn vị tổ chức Hội nghị cả phần lễ và phần Hội; có 11 đơn vị tại phường Yên Phụ, Tứ Liên tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết”). Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại khi triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Hội nghị có 18.551/22.854 số hộ được mời đến tham dự đạt tỷ lệ 80,6% và đã có 473 ý kiến của Nhân dân tham gia phát biểu. Các ý kiến đã thể hiện tinh thần tâm huyết xây dựng phường, phát huy được tính dân chủ, ý thức trách nhiệm của Nhân dân với cộng đồng, xã hội.
Đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
phát biểu tại Hội nghị ĐBND phường Thụy Khuê
Sau khi hoàn thành hội nghị Đại biểu Nhân dân ở Tổ dân phố, tại hội nghị cấp phường đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu Nhân dân năm 2022, tổng hợp kết quả tổ chức hội nghị ở Tổ dân phố; báo cáo kết quả một năm triển khai, thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng ở địa phương và mục tiêu Chương trình hành động năm 2023 về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, có 882/983 đại biểu được mời dự (đạt 89,7%), có 57 ý kiến tham gia đóng góp. Các ý kiến phát biểu đều thể hiện tính dân chủ, trao đổi bàn biện pháp giúp các khu dân cư nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, nâng cao chất lượng bình xét gia đình văn hoá sức khỏe, tổ dân phố văn hóa, nâng cao chất lượng thực hiện các nội dung bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng, bàn các biện pháp để thực hiện, mục tiêu đặt ra cho các cuộc vận động cũng như các tiêu chí trong lĩnh vực văn hoá. Đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xây dựng lều lán lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đường làng, ngõ xóm. Tiếp tục thực hiện việc tang văn minh, tổ chức lễ hội, kỷ cương hành chính theo quy định của cấp trên, tiếp tục giữ vững danh hiệu “phường văn hóa” tiến tới “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.
Hoàng Hương

Các tin tức khác

Vui ngày hội kết đoàn năm 2023

14/11/2023 - 14.273 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020