Hội nghị đại biểu Nhân dân thôn Phù long 3, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2023

30/01/2024 - 06:18 PM
Sáng 25/01, Thôn Phù Long 3, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Toan – UVTV Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí lãnh đạo đại diện phòng, ngành của huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận 8 thôn dân cư xã Long Xuyên và đông đảo bà con nhân dân thôn Phù Long 3.
 
Hội nghị đại biểu nhân dân thôn Phù Long 3, xã Long Xuyên
Năm 2023, ngay sau hội nghị đại biểu nhân dân, thôn Phù Long 3 đã triển khai thực hiện Nghị quyết đến Nhân dân và cán bộ thôn Phù Long 3. Triển khai, tổ chức phong trào thi đua giữa các hộ gia đình về việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Qua đó đã mang lại những kết quả đáng phấn khởi. Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã góp phần tích cực đến phong trào xây dựng “Thôn văn hóa”, tạo nên diện mạo mới ở địa phương cả về văn hóa lẫn kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.Trong thôn, có 330/355 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 93%, thôn đạt thôn văn hóa. Tuyên truyền thực hiện tốt việc cưới, việc tang và lễ hội, đã có 60% gia đình có người thân qua đời thực hiện hỏa táng. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được phát động trong toàn thể nhân dân. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Cuộc vận động 3 sạch: “Nước sạch, Môi trường sạch, Nông nghiệp sạch” do Uỷ ban nhân dân huyện phát động. Ban công tác mặt trận thôn , các chi hội đoàn thể phối hợp với trưởng thôn vận động xã hội hoá mua dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời lắp đặt tại Nhà văn hoá thôn với số tiền gần 60 triều đồng, xã hội hoá lắp đặt đường điện chiếu sáng với số tiền gần 20 triệu đồng. Tuyên truyền để nhân dân sản xuất rau, củ quả theo quy trình hữu cơ đảm bảo sạch, an toàn. Các gia đình trong thôn tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường đường, làng, ngõ xóm, hưởng ứng cuộc thi “Giữ gìn đường làng ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp an toàn”. Tiếp tục duy trì hoạt động của các tổ tự quản, các hội đoàn thể, thôn dân cư tổng vệ sinh môi trường vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.
Hưởng ứng tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Làm tốt công tác xã hội hóa, chăm lo, thăm hỏi tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, công tác khuyến học khuyến tài luôn được thôn quan tâm, chú trọng. Ban công tác Mặt trận thôn và các hội đoàn thể làm tốt công tác phối hợp và hoạt động có hiệu quả, các chỉ tiêu hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra như tổ chức tốt công tác phát triển đoàn viên, hội viên, vận động cán bộ hội viên đoàn viên tích cực tham gia các phong trào như trồng và chỉnh trang các tuyến đường nở hoa. Vận động nhân dân tích cực ủng hộ các quỹ do các cấp, các ngành phát động. Làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ 78 xuất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi với số tiền là 42 triệu đồng. Qua các hoạt động góp phần tăng thêm tình đoàn kết, ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong thôn.
Tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với những kết quả xã đã đạt được trong năm 2023; đồng thời kiến nghị một số nội dung với cấp ủy, chính quyền các cấp và cấp ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận thôn như: tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng gia đình văn hóa, thôn dân cư văn hóa; việc cưới, việc tang văn minh; đầu tư nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng đảm bảo nhu cầu sản xuất, đi lại của bà con nhân dân; quan tâm công tác vệ sinh môi trường, ANTT trên địa bàn…
Đồng thời hội nghị cũng đã thảo luận về chương trình hành động, mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu và những biện pháp phù hợp để tổ chức thực hiện năm 2024; tuyên truyền, vận động Nhân dân có những việc làm cụ thể, thiết thực tham gia công tác phòng chống dịch, công tác phòng cháy, chữa cháy, xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động 3 sạch, xây dựng mô hình “Khu dân cư văn hóa tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”,  Ngõ xóm đoàn kết. Quy tắc ứng xử nơi công cộng và cam kết thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Chính quyền, Mặt trận tổ quốc phát động. Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân thôn Phù Long 3 đã được thông qua với sự nhất trí cao của các đại biểu với các nội dung trọng tâm cần thực hiện trong năm 2024.
Hoàng Thị Cúc

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020