Hội nghị thống nhất nội dung kế hoạch triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo” quận Long Biên

30/08/2018 - 08:54 AM

Sáng ngày 24/8/2018, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị thống nhất nội dung kế hoạch triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo” giữa Ủy ban MTTQ với các tổ chức thành viên của MTTQ quận Long Biên. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Thị Thìn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận đã thông qua dự thảo kế hoạch phong trào “Đoàn kết sáng tạo” quận. Với mụcđích nhằm kết nối, hỗ trợ, thúc đẩy và phát triển các phong trào thi đua có tính chất sáng tạo hiện có của các tổ chức thành viên của Mặt trận thành phong trào rộng khắp trong tầng lớp Nhân dân phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội, đất nước trong xu hướng hội nhập quốc tế. Đồng thời thống nhất các nội dung giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trong việc tổ chức thực hiện.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã có ý kiến trao đổi, thảo luận và đưa ra những khó khăn, vướng mắc cũng như những đề xuất để tổ chức triển khai, thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” nhằm thực hiện đạt hiệu quả nhất.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã thống nhất nội dung thực hiện kế hoạch giữa MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ quận, đồng thời nhấn mạnh đây là phong trào do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, thông qua đó để xây dựng cơ sở bền vững cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học trên các lĩnh vực, thu hút được sự tham gia của các tổ chức, cá nhân gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đơn vị, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân.

MTTQ quận Long Biên

danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020