Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”

20/08/2018 - 07:57 AM

Sáng 13/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (gọi tắt là phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”) đến các tổ chức thành viên của MTTQ huyện. Dự và chủ trì có đồng chí Nguyễn Huy Chương - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

 

          

Đ/c Nguyễn Huy Chương - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu chỉ đạo

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì Nguyễn Huy Chương đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; đồng thời kêu gọi đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn toàn huyện.

Với 5 nội dung, 5 nhóm nhiệm vụ cụ thể và trọng tâm, các tổ chức thành viên của Mặt trận sẽ làm tốt công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp để tổ chức triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” đi vào chiều sâu, hiệu quả, chung tay xây dựng, duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới phấn đấu xây dựng huyện Thanh Trì giàu đẹp, văn minh và từng bước hiện đại, xứng đáng với danh hiệu Huyện đạt chuẩn nông thôn mới đã được Chính phủ công nhận năm 2017./.

Nguyễn Thị Thắm - MTTQ huyện Thanh Trì

danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020