Hội nghị triển khai lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Thường Tín

17/06/2020 - 05:55 PM
Sáng ngày 17/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị triển khai lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện năm 2020 gắn với triển khai kế hoạch vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, kế hoạch xây dựng nhà cho người nghèo, kế hoạch thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” năm 2020.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Sỹ trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Phùng Văn Quốc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/HU của Huyện ủy; đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội 29 xã, thị trấn; 161 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, khu dân cư, tổ dân phố.
 
Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biêu tại hội nghị
Tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Anh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai kế hoạch, hướng dẫn quy trình, thời gian và các bước tiến hành lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện năm 2020. Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, huyện Thường Tín tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của 65% số hộ gia đình toàn huyện là 46.800 hộ. Thời gian lấy ý kiến trong vòng 15 ngày làm việc (không kể thứ bẩy, chủ nhật và ngày lễ). Ngay sau hội nghị triển khai kế hoạch, hướng dẫn, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, Ban công tác Mặt trận các thôn, khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn huyện chủ trì cùng với các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương tổ chức lấy ý kiến đánh giá về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện; tổng hợp, báo cáo kết quả việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Từ ngày 01 đến 11/7/2020, các địa phương công bố kết quả lấy phiếu trên hệ thống truyền thanh các cấp, niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn, khu dân cư, tổ dân phố và UBND xã, thị trấn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức thẩm định kết quả lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới huyện; tổng hợp báo cáo kết quả lấy phiếu gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trước ngày 15/7/2020.
Thực hiện kế hoạch vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2020, huyện phấn đấu vận động quỹ 2 cấp đạt 2,06 tỷ đồng, bằng 137,3% chỉ tiêu Thành phố giao. Phối hợp các tổ chức thành viên xây 20 nhà cho người nghèo, kinh phí hỗ trợ ít nhất 50 triệu đồng một nhà; thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” có hiệu quả, để có nhiều sáng kiến sáng tạo được áp dụng, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy biểu dương những kết quả MTTQ, các tổ chức thành viên đã đạt được trong thời gian qua, nhất là việc tham gia xây dựng nông thôn mới, yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đôn đốc, hướng dẫn việc lấy phiếu đánh giá về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Thường Tín năm 2020 đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian; triển khai thực hiện tốt kế hoạch vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, kế hoạch xây dựng nhà cho người nghèo, kế hoạch thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” năm 2020, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
                                                                                                  Lê Đức Anh

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020