Huyện Ba Vì hoàn thành việc tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân các cấp năm 2023

24/03/2023 - 08:27 AM
    Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 08/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 16/12/2022 giữa UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân năm 2023 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động phối hợp với UBND huyện ký ban hành Kế hoạch liên tịch số 131/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 21/12/2022 về tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; đồng thời, phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện triển khai kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2021 tới các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ thời gian và chất lượng các hội nghị.
Sau hơn tháng 2 triển khai, trên địa bàn huyện có 208/208 thôn tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân (đạt 100%). Tại các hội nghị, đã có nhiều ý kiến phát biểu, góp ý, bổ sung vào phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu Nhân dân năm 2022 với các nội dung như: Bổ sung về kết quả phát triển kinh tế xã hội, công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, kết quả vận động các loại quỹ, đặc biệt đánh giá cụ thể về kết quả thực hiện Nghị quyết 02 của Huyện uỷ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội, về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP, … Cùng với việc đánh giá những việc làm được và chưa làm được, tại các hội nghị đã có 1.206 lượt ý kiến phát biểu chủ yếu tập trung để bàn hướng khắc phục tồn tại của năm trước, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng các danh hiệu Gia đình văn hoá, làng văn hoá, đưa nghị quyết Hội nghị đại biểu Nhân dân đi vào thực tế, làm cho đời sống Nhân dân thay đổi theo hướng phát triển, tiến bộ và văn minh, như: biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm; về phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; về việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ, về xây dựng dòng họ tự quản; về ứng xử trong cộng đồng dân cư và trong gia đình; quy tắc ứng xử nơi công cộng; quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị; vấn đề giáo dục mọi người giữ gìn nét đẹp văn hóa, thanh lịch, văn minh của người Hà Nội.... Đặc biệt, nêu cao tinh thần của các tầng lớp Nhân dân trong việc thể hiện quyết tâm chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ các cấp phát động.

Đ/c Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu tại Hội nghị ĐBND thôn Phương Khê, xã Phú Phương
Đối với Hội nghị Đại biểu Nhân dân cấp xã, 31/31 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức xong Hội nghị (đạt 100%), đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch của huyện đã đề ra (xong trước ngày 10/3). Tổng số đại biểu tham dự Hội nghị Đại biểu Nhân dân cấp xã trong toàn huyện là 5.210 đại biểu dự /5.893 đại biểu được mời (đạt 88,4%), trong đó số đại biểu là người lao động, buôn bán là 3.495 đại biểu. Các xã có tỷ lệ người dự họp đông, gồm: Đồng Thái, Tản Hồng, Sơn Đà, Phong Vân, Vật Lại, Minh Quang (đạt 100%); còn lại các xã có số người dự họp đều đạt mức trên 80% trở lên. Tại các hội nghị, đại biểu đến dự họp đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của cá nhân đối với phong trào chung của địa phương, tích cực thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng Nghị quyết, trung bình mỗi hội nghị có từ 4 đến 9 ý kiến phát biểu tập trung trao đổi, hiến kế xây dựng xã, thị trấn giàu đẹp, văn minh; làng văn hoá; gia đình văn hóa tiêu biểu hàng năm; đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị Đại biểu Nhân dân ở xã, thị trấn năm 2022, xây dựng Nghị quyết Hội nghị Đại biểu Nhân dân năm 2023; những nội dung cơ bản của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", thực hiện các quy tắc ứng xử; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; về công tác vệ sinh môi trường; những nội dung cụ thể, bức xúc cần tập trung giải quyết tại địa phương, như: công tác vệ sinh môi trường ; về tổ chức ăn uống trong đám cưới, mừng thọ của một số gia đình thực hiện chưa nghiêm, còn tổ chức ăn uống ngoài phạm vi con cháu, thời gian tổ chức chưa đảm bảo theo quy định,...Các Hội nghị đã đề ra chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa,...đưa vào Nghị quyết để thực hiện trong năm 2023.
Nhìn chung các Hội nghị Đại biểu Nhân dân từ thôn đến các xã, thị trấn đều đã tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân, qua đó Nhân dân được biết, được bàn, được làm và được kiểm tra, giám sát những vấn đề diễn ra trong cuộc sống hàng ngày tại các khu dân cư hay những vấn đề đang được mọi người quan tâm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Các tầng lớp Nhân dân ngày càng nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của Hội nghị Đại biểu Nhân dân, do đó tỷ lệ người dự họp ngày càng tăng, thành phần và lứa tuổi đa dạng hơn, các ý kiến phát biểu góp ý tại hội nghị cũng phong phú, có tính xây dựng và ngày càng có chất lượng hơn, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020