Huyện Ba Vì: Nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới

19/10/2012 - 12:00 AM

Xã Cổ Đô trong quá trình xây dựng nông thôn mới

Được đầu tư cơ sở vật chất từ năm 2010 đến nay, với gần 300 tỷ đồng, xã Cổ Đô đã triển khai các công trình điện, đường, trường, trạm theo các tiêu chí nông thôn mới, hệ thống thủy lợi được đầu tư đồng bộ, đảm bảo cho công tác tưới tiêu và phòng chống lụt bão, đường bê tông trải nhựa đến từng thôn xóm, quy hoạch lại nghĩa trang liệt sỹ; các trường tiểu học, trung học cơ sở được xây dựng hiện đại; hệ thống chợ được đảm bảo về cơ sở vật chất, xử lý tốt hệ thống rác thải; nhà làm việc một cửa và hội trường Ủy ban nhân dân xã đang được hoàn thiện để nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công dân.

Là xã thuần nông nên công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chậm phát triển, muốn nâng cao thu nhập thì quan trọng nhất là phải phát huy "tính tốt" của đất đai, đầu tư phát triển nông nghiệp giá trị cao. Trên cơ sở điều kiện canh tác của từng xứ đồng, xã Cổ Đô đã quy hoạch thành vùng lúa chất lượng cao, vùng rau sạch, vùng nuôi trồng thủy sản… gắn với công tác dồn điền đổi thửa. Hiện nay xã đang triển khai hiệu quả dồn điền đổi thửa lần hai, phấn đấu mỗi hộ có từ một đến hai thửa để đầu tư sản xuất đạt năng suất cao. Xã cũng đã chú trọng vào khu vực nuôi trồng thủy sản với diện tích 96 ha để đem lại thu nhập cao cho nông dân.
Một vấn đề nan giải nữa khi xây dựng NTM là giảm tỷ lệ hộ nghèo. Do những hộ nghèo hầu hết đều là cụ già cô đơn, gia đình có người bệnh tật… nên xã đã tuyên truyền, vận động mỗi ban, ngành, đoàn thể nhận giúp đỡ từ 3 đến 5 hộ để xóa nghèo. Qua khảo sát, đánh giá nông thôn mới, tính đến thời điểm này, tại xã điểm Cổ Đô đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới. Theo kế hoạch, trong năm 2012, Cổ Đô phấn đấu đạt 16-18 tiêu chí nông thôn mới.
Song song với việc triển khai điểm ở Cổ Đô trong xây dựng nông thôn mới, Ba Vì đặc biệt coi trọng và đề cao công tác quy hoạch. Đến nay Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đã phê duyệt Đề án của 13 xã giai đoạn 1, các xã đang lập kế hoạch thực hiện đề án, đồng thời phân kỳ 4 năm (2012-2015) thực hiện 19 tiêu chí NTM theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với điều kiện của địa phương. Triển khai thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thành phần trong đề án theo định mức kinh tế kỹ thuật của Nhà nước. Các xã còn lại đang tiếp tục hoàn thiện Đề án gửi các ngành góp ý, thẩm định theo chỉ đạo của UBND huyện. Về đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới: UBND huyện đã phê duyệt đồ án Quy hoạch chung 14 xã giai đoạn I, các xã hoàn thiện hồ sơ, tổ chức công bố, công khai quy hoạch, xây dựng quy chế quản lý quy hoạch. của các xã đang triển khai các dự án kinh phí ít, dễ làm, trong đó chú trọng và ưu tiên các dự án về phát triển sản xuất hàng hóa, hạ tầng vùng dồn điền đổi thửa,... Cũng trong thời gian qua, huyện Ba Vì đã phối hợp cùng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội hoàn thành công tác tập huấn, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng NTM các xã trên địa bàn huyện. Hiện nay các xã đang hoàn thiện kế hoạch thực hiện đề án, đồng thời, phân kỳ các năm thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Trong đó, đặc biệt ưu tiên các dự án sử dụng ít kinh phí, dễ thực hiện và chú trọng phát triển sản xuất hàng hóa, xây dựng hạ tầng các khu dồn điền đổi thửa... Đến nay toàn huyện có 100% số xã đạt từ 4 đến 6 tiêu chí nông thôn mới. Huyện Ba Vì đặt mục tiêu phấn đấu, thu nhập của nông dân đạt từ 22-25 triệu đồng/năm, tỷ lệ lao động nông nghiệp giảm xuống còn 60-65%; lao động nông nghiệp qua đào tạo hơn 30%, tạo việc làm cho 5.000 lao động nông thôn, giảm tỷ lệ nghèo xuống còn 8,5% trong năm 2012.

Hồng Đạt (Đài Truyền Thanh huyện Ba Vì)
Các tin tức khác

Vui ngày hội kết đoàn năm 2023

14/11/2023 - 15.576 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020