Huyện Đan Phượng tổ chức triển khai kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

24/11/2022 - 11:57 AM
Từ ngày 12/11/2022 đến ngày 23/11/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng tổ chức triển khai kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu đối với 6 xã Tân Lập, Đồng Tháp, Phương Đình, Trung Châu, Liên Trung, Thượng Mỗ năm 2022. Theo đó gần 31 nghìn người dân sẽ được lấy ý kiến về sự hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn đang sinh sống. Thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm phát huy hiệu quả vai trò làm chủ của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; nâng cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc tuyên truyền, vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới; đảm bảo khách quan, chính xác, thực chất, đúng quy trình, tiến độ thời gian và phải được thực hiện độc lập do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì thực hiện.
Cán bộ Ủy ban MTTQ xã Phương Đình tham gia lấy ý kiến người dân về xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn
Theo đó, Ban Công tác Mặt trận các thôn sẽ chủ trì cùng các đoàn thể tổ chức lấy ý kiến thông qua tổ chức phát phiếu cho các hộ gia đình, hướng dẫn hộ gia đình ghi phiếu trả lời câu hỏi và nhận phiếu từ các hộ gia đình. Sau đó tổng hợp phiếu và gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQViệt Nam xã, báo cáo bằng văn bản gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được niêm yết tại nhà văn hóa thôn; trụ sở UBND xã; công bố kết quả trên hệ thống thông tin của huyện.
Hải Yến
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020