Huyện Đan Phượng với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2018-2023

18/12/2023 - 06:32 PM
Trong những năm qua, MTTQ từ huyện đến cơ sở phối hợp với Hội Khuyến học đẩy mạnh công tác tuyền truyền, phổ biến quán triệt các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước sâu rộng trong cán bộ, hội viên và nhân dân. Tập trung phối hợp triển khai thực hiện đề án “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” theo Quyết định 281/QĐ-TTg  (2014) của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với các tổ chức thành viên; MTTQ các xã, thị trấn tuyên truyền Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 25/05/2021 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030; tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của công tác khuyến học trong toàn thể hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Từ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân quan tâm đến việc học tập của con em mình.
MTTQ các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền lồng ghép công tác khuyến học trong các Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng văn hóa ở cơ sở...Toàn huyện có 131/131 Ban công tác Mặt trận ở thôn, phố, cụm dân cư đều quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng các gia đình, dòng họ có thành tích trong công tác khuyến học nhằm nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất 18/11 hàng năm. Lồng ghép triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng gia đình học tập, xem đó là nội dung quan trọng trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cụ thể hóa tiêu chí khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng gia đình học tập để bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa hàng năm.
MTTQ Việt Nam xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng tiếp nhận trao tặng 90 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
5 năm qua, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trích quỹ “Vì người nghèo” trao tặng 200 suất quà trị giá 200.000.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ 170.000.000 đồng của Chương trình “Sóng và máy tính cho em” của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và trao tặng 20 chiếc máy tính cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa có thiết bị học trực tuyến trên địa bàn huyện trong thời gian diễn ra dịch Covid – 19. Tính riêng trong năm 2023, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Ban trị sự giáo hội phật giáo huyện; các nhà hảo tâm trao tặng 110 chiếc xe đạp cho 110 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 121 triệu đồng. Trao tặng hàng trăm xuất học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.
MTTQ Việt Nam xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng trao tặng sách giao khoa cho học sinh nghèo vượt khó
Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong đó chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài ở các xã, thị trấn. Vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” giúp đỡ các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến xã tăng cường phối hợp triển khai thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” ở địa phương, cơ sở; chú trọng lựa chọn những hình thức thiết thực, hiệu quả để phát huy mọi khả năng sáng tạo của học sinh, sinh viên phấn đấu học tập vì ngày mai lập nghiệp, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Siêng học thì mau biết, siêng nghĩ ngợi thì mau sáng kiến, siêng làm thì nhất định thành công”./.
Hải Yến
 
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020