Huyện Gia Lâm hoàn thành tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân các cấp năm 2023

17/03/2023 - 11:35 AM

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 277/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 27/12/2022 của Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Gia Lâm về việc tổ chức “Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2023 bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở”. Từ ngày 10/01 đến ngày 28/02/2023 có 164/164 thôn, tổ dân phố hoàn thành Hội nghị đại biểu Nhân dân; đến ngày 07/3/2023 có 22/22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện  tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân cấp xã.
 Hội nghị ĐBND tại thôn Phù Đổng 2, xã Phù Đổng
 
Các hội nghị đại biểu Nhân dân từ cấp thôn đến cấp xã có sự tham dự, chỉ đạo và động viên của các đồng chí đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí UVTV, Huyện ủy viên phụ trách xã; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn, các đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện Nhân dân, các trường học, doanh nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt, tại Hội nghị ĐBND tại thôn Phù Đổng 2, xã Phù Đổng ngày 09/02/2023 và Hội nghị ĐBND tại xã Đình Xuyên ngày 13/02/2023  đã vinh dự  được đón lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố về dự và chỉ đạo .
 Hội nghị đại biểu Nhân dân thị trấn Trâu Quỳ
 
Hội nghị đại biểu Nhân dân 164 thôn, tổ dân phố có 24.353 đại diện hộ dân tham dự hội nghị đạt 86,6%  với 1.321 lượt ý kiến; Hội nghị đại biểu Nhân dân 22 xã, thị trấn có 3.426 đại biểu đạt tỷ lệ 94,4% với 119 ý kiến. Hầu hết các ý kiến đồng tình với báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu Nhân dân năm 2022 và bàn các chỉ tiêu, biện pháp năm 2023 nhằm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, hành vi ứng xử văn hóa, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Các ý kiến đóng góp có nhiều sáng kiến, giải pháp cụ thể để giải quyết những vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội, trong quản lý con em không mắc vào tệ nạn xã hội, tham gia giữ gìn vệ sinh bảo vệ môi trường và một số vấn đề tồn tại ở khu dân cư như việc tổng vệ sinh hàng tuần, tình trạng lấn chiếm đất công, xây bục bệ, mái che, mái vẩy, để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định, tràn ra vỉa hè gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông ở khu dân cư, vấn đề an toàn thực phẩm, vấn đề thả rông vật nuôi, việc thực hiện bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng đưa vào phương hướng để phấn đấu khắc phục…
Tại các hội nghị đã tiến hành ký cam kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu Nhân dân của đại diện các chi hội đoàn thể, các liên gia với tổ dân phố và Ban công tác mặt trận; ký kết giữa UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn với các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ dân phố, các trường học, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn. Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2023 trên địa bàn huyện là đợt tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân để góp phần hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu và chủ đề năm 2023 của Thành phố, Huyện.
Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm
 

Các tin tức khác

Vui ngày hội kết đoàn năm 2023

14/11/2023 - 15.705 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020