Huyện Gia Lâm triển khai kế hoạch liên tịch, tập huấn quy trình tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về việc xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Dương Xá

10/12/2020 - 06:08 PM
Trong 2 ngày 9 -10 /12/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dương Xá tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch liên tịch, tập huấn quy trình tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về việc xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao xã Dương Xá, Bát Tràng năm 2020.
Việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với xã xây dựng NTM nâng cao năm 2020 nhằm đánh giá khách quan, thực chất kết quả xây dựng NTM, nâng cao trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc công nhận, công bố kết quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân qua đó phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng NTM.
Bà Nguyễn Thị Kim Hồng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai kế hoạch
Kết quả của việc đánh giá sự hài lòng của người dân phải được thực hiện trên 70% đại diện số hộ gia đình ở các khu dân cư tham gia và chỉ được công nhận khi trên 80% số người được hỏi trả lời hài lòng trở lên. Kết quả lấy ý kiến sẽ niêm yết và công khai tại nhà văn hoá các thôn ít nhất là 10 ngày.
Thông qua hội nghị nhằm giúp cho cán bộ Mặt trận và các Ban công tác Mặt trận thôn, khu dân cư 2 xã Dương Xá, Bát Tràng nắm vững nội dung, tiêu chí để triển khai thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đảm bảo khách quan, thực chất, chính xác.
Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020