Huyện Hoài Đức triển khai kế hoạch liên tịch “ngày hội đại đoàn kết toàn dân” và vận động ủng hỗ quỹ “Vì người nghèo” năm 2022

22/10/2022 - 05:09 PM

Sáng 22/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với UBND huyện tổ chức triển khai kế hoạch liên tịch “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân” và kế hoạch vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2022.
Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Đăng Sơn - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thanh Tú - UVTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận huyện.

Đồng chí Nguyễn Thế Hạ - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện quán triệt Chỉ thị của Huyện ủy về lãnh đạo cuộc vận động quỹ “Vì người nghèo” năm 2022.
Cuộc vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” nhằm khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong nhân dân, tạo nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ những hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với số tiền vận động được của năm 2021 là trên 1 tỷ 246 triệu đồng, toàn huyện đã hỗ trợ 5 hộ cận nghèo, khó khăn xây sửa nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ trên 1.000 trường hợp hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các trường hợp khó khăn khác.
Năm 2022, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện phát động và phấn đấu vận động được 1,5 tỷ đồng, trong đó quỹ cấp huyện là 600 triệu đồng, quỹ cấp xã là 900 triệu đồng. Đợt vận động được triển khai đến hết ngày 31/12/2022, trong đó tháng cao điểm tập trung từ 17/10-18/11/2022. Huyện dự kiến tổ chức tiếp nhận vào ngày 04/11/2022. Để tổ chức cuộc vận động đạt hiệu quả cao, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện đã kiện toàn, phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ban chỉ đạo vận động quỹ, giao chỉ tiêu cụ thể đến các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học và các xã, thị trấn trên địa bàn.
Về việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2022, kế hoạch liên tịch của UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa, phương thức tổ chức tại cơ sở. Theo đó, ngày hội sẽ tập trung tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với những kết quả của nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuyên truyền kết quả thực hiện nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp thực hiện; trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”… Đồng thời, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương. Thời gian tổ chức ngày hội từ 01/11-18/11/2022. Các xã chọn khu dân cư làm điểm để rút kinh nghiệm và chỉ đạo chung.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị, UBND-UBMTTQ các cấp của huyện tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động với phương thức phù hợp nhằm huy động tối đa sự ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân cũng như các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm. Trên cơ sở kế hoạch của huyện triển khai, các xã, thị trấn sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa cao cả của cuộc vận động và nhiệt tình hưởng ứng; cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương. Đồng thời, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Đối với việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chỉ đạo cần tổ chức trang trọng, vui tươi, thiết thực. Các xã, thị trấn cần xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với địa phương. Việc tiến hành điểm ở một khu dân cư cần được làm sớm để rút kinh nghiệm thực hiện tốt ở những địa bàn còn lại. Tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân cần gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của huyện, đặc biệt là việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-vùng thủ đô qua địa bàn 12 xã, để tạo sự đồng thuận cao hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020