Huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị tọa đàm đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

25/09/2019 - 02:21 PM
Sáng ngày 23/9/2019, tại phòng họp 304 trụ sở Huyện ủy Mê Linh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức hội nghị tọa đàm với chuyên đề: Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Sỹ Cường – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Lê Đình Khoát – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể huyện; các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” và Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới  sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, thời gian qua công tác dân vận của huyện được tăng cường, có những đổi mới nhất định, đạt được những kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm hơn đến công tác dân vận; sự phối hợp giữa hệ thống dân vận với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân gắn bó, chặt chẽ, đem lại những kết quả thiết thực. Hệ thống dân vận trong huyện đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất được các nhiệm vụ, giải pháp đúng đắn, phù hợp… Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đến nay đã có 14/16 xã được Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, còn 2 xã đạt 18/19 tiêu chí; thu nhập bình quân đàu người dân cư nông thôn đạt trên 41,4 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,41%.
Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.
Tại hội nghị, đã có 10 ý kiến tham luận của các đơn vị về việc thực hiện phong trào thi đua“Dân vận khéo” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ phong trào, các đơn vị đã rút ra nhiều kinh nghiệm hay, sáng tạo… phát huy sức được mạnh toàn dân, góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động mọi nguồn lực trong dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Đỗ Minh Tuấn đã nhấn mạnh: Trong thời gian tới, để phát huy những thành tích đạt được trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, khắc phục những khó khăn, hạn chế, khuyết điểm, tôi yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống dân vận trong huyện thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa về công tác dân vận; xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã tiếp tục tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đăng ký thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” cụ thể, thiết thực phù hợp ở từng lĩnh vực. Kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ dân vận phải thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” và thực hiện có quả phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”
                                                                         Lê Đình Khoát

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020