Huyện Mỹ Đức phát động đợt thi đua cao điểm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

10/08/2022 - 01:34 PM
Sáng ngày 9/8, Huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị phát động đợt thi đua cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.
Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Dũng - TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng UVTV Huyện ủy, Thường trực HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện các tổ chức chính trị xã hội, thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn của huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Hương - UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã thông qua kế hoạch, mục đích, yêu cầu của cuộc phát động thi đua. Theo đó Phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, chủ đề hành động năm 2022 của Thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Thông qua phong trào thi đua phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân huy động mọi nguồn lực xã hội tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, của Ủy ban MTTQ, các Tổ chức chính trị xã hội góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022; xây dựng 03 xã Nông thôn mới nâng cao (Phùng Xá, Hồng Sơn, Hương Sơn), xây dựng huyện nông thôn mới trong năm 2022. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua, tôn vinh các gương điển hình, người tốt việc tốt, nhất là các tấm gương tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Về thời gian thi đua được thực hiện từ ngày phát động đến thời điểm huyện được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới với những nội dung cụ thể cho từng đơn vị tham gia thi đua.
Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện là cơ quan chủ trì phát động đợt thi đua cao điểm tổng hợp, đánh giá kết quả thi đua; tập hợp ý kiến của nhân dân đề xuất với huyện thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu xây dựng 100 ngôi nhà (nhà Đại đoàn kết, mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn; trong đó huyện xây dựng 70 ngôi nhà, xã, thị trấn 30 ngôi nhà). Vận động xã hội hóa hỗ trợ cho 1.414 em học sinh từ bậc học Tiểu học, THCS, THPT thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện về thiết bị, phương tiện học tập, dạy nghề, hỗ trợ việc làm; trong đó thiết bị học tập 1.388 em học sinh, hỗ trợ dạy nghề 26 em học sinh, hỗ trợ việc làm 26 em học sinh. Vận động hỗ trợ ghế đá, thiết chế văn hóa, dụng cụ thể thao tại nhà văn hóa thôn, khu dân cư nhất là 03 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu 100% làng, khu dân cư, tổ dân phố văn hóa, trên 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Người tốt, việc tốt” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam”...
 
Các đồng chí lãnh đạo huyện chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị xã hội huyện
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ Hội viên phụ nữ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, triển khai trồng 22 đoạn đường nở hoa “ Xanh - Sạch - Đẹp” ở 22 xã, thị trấn. Tiếp tục hỗ trợ vốn vay cho các gia đình hội viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn để phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ kiến thức, mở lớp các dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ; Hỗ trợ xây dựng 05 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 05 xã (Phùng Xá, Phúc Lâm, Bột Xuyên, Tuy Lai, Hương Sơn).
Hội Cựu chiến binh tích cực tuyên truyền, vận động  hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, vận động hội viên và gia đình hiến đất, hiến công, ủng hộ kinh phí làm đường giao thông  mở rộng đường làng ngõ xóm, đẩy mạnh các phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, xây dựng gia đình hội viên Cựu chiến binh đạt gia đình văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phối hợp phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Vận động hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, quan tâm xây 03 ngôi nhà tình nghĩa đồng đội ở xã Đồng Tâm, Thị trấn Đại Nghĩa, Hương Sơn.
Hội Nông dân huyện đẩy mạnh tuyên truyền hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Nhân rộng các điển hình nông dân tiêu biểu về sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.  Xây dựng 07 mô hình điểm về phát triển kinh tế xã hội; mây tre giang đan, gia công khăn mặt, trồng rau sắng, bưởi diễn. Thành lập 01 câu lạc bộ nông dân với pháp luật tại Thị trấn Đại Nghĩa, Thành lập 01 hợp tác xã may gang tay ở xã Mỹ thành, mô hình trật tự an ninh trật tự tại xã Hợp Tiến, thành lập 2 chi hội nghề nghiệp mây tre giang đan tại xã An Mỹ, Trồng và bảo tồn rau sắng tại chùa hương, các mô hình nông dân giúp nhau phát triển kinh tế.
Đoàn Thanh niên huyện tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022; trong đó tập trung đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua cao điểm: Phong trào “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội”“Thanh niên chung tay xây dựng Nông thôn mới”; các phong trào “Thanh niên tình nguyện”“Tuổi trẻ xung kích bảo vệ an ninh tổ quốc”“Tôi yêu Hà Nội”“Tôi yêu Tổ quốc tôi”.....Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động để đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị trong việc xây dựng nông thôn mới và xây dựng Nông thôn mới nâng cao.
Để chương trình thi đua đạt hiệu quả cao nhất, tại hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện đã tiến hành ký kết giao ước phát động phong trào thi đua cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Dũng -  TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”. Tập trung phát huy nội lực, huy động sức mạnh tổng hợp trong nhân dân để phong trào xây dựng NTM trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng lớn. MTTQ và các đoàn thể các xã, thị trấn phải vào cuộc một cách tích cực, là lực lượng nòng cốt trong vận động nhân dân tham gia. Các phòng, ban, ngành của huyện cần tăng cường phối hợp, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc để các xã hoàn thành các tiêu chí còn lại và về đích NTM nâng cao theo đúng kế hoạch, góp phần để huyện Mỹ Đức đạt chuẩn NTM trong năm 2022.
Uỷ ban MTTQ huyện Mỹ Đức
 

Các tin tức khác

Vui ngày hội kết đoàn năm 2023

14/11/2023 - 13.765 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020