Huyện Phú Xuyên triển khai Kế hoạch và hướng dẫn lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2022

08/12/2022 - 10:02 AM
Ngày 08/12/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên tổ chức triển khai Kế hoạch và hướng dẫn lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với 3 xã của huyện. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Ngọc Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao huyện; Nguyễn Văn Hội - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí Chuyên viên Phòng kinh tế huyện; các đồng chí lãnh đạo xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng, phó ban công tác Mặt trận các thôn thuộc 3 xã Đại Thắng, Phúc Tiến, Trí Trung của huyện.
Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã NTM nâng cao; xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai lấy ý kiến ở khu dân cư. Việc thực hiện lấy phiếu đánh giá bằng hình thức tại hội nghị hoặc lấy ý kiến của từng hộ gia đình phải đảm bảo khách quan, trung thực của người dân về kết quả xây dựng xã NTM nâng cao của địa phương... Tỷ lệ lấy ý kiến của người dân phải được thực hiện ít nhất 85% tổng số hộ gia đình của các khu dân cư trong xã. Đối với kết quả lấy ý kiến tỷ lệ hài lòng ở từng nội dung phải đạt từ 85% trở lên từ câu số 1 đến câu 18; câu số 19 phải đạt từ 90% trở lên số hộ được lấy ý kiến hài lòng. Dự kiến thời gian hoàn thành việc tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2022 của 3 xã trong tháng 12/2022.
Các đại biểu đã có ý kiến trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan, chia sẻ những kinh nghiệm về việc tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân trên địa bàn.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Ngọc Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị cấp ủy, UBND, BCĐ xây dựng NTM nâng cao các xã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo chính xác, hiệu quả, thực chất; quan tâm sát sao việc thực hiện lấy ý kiến hài lòng của người dân và trả lời, giải quyết các ý kiến thắc mắc của người dân, những khó khăn vướng mắc. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động chuẩn bị tốt các khâu để việc lấy ý kiến được thuận lợi. Ngay sau Hội nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã bàn giao phiếu cho Mặt trận tổ quốc các xã, tiến hành ban hành phiếu cho Ban công tác Mặt trận các thôn để tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng xã NTM nâng cao theo đúng quy định.
Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM nâng cao, nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của Nhân dân, đồng thời khẳng định, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng NTM; nâng cao trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp cùng các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng xã NTM nâng cao tại các xã. Việc tổ chức lấy ý kiến phải đảm bảo tính khách quan, thực chất, đúng quy trình, góp phần nâng cao chất lượng và đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM nâng cao tại địa phương./.
Nguyễn Duy Thanh
Các tin tức khác

Vui ngày hội kết đoàn năm 2023

14/11/2023 - 15.574 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020