Huyện Sóc Sơn triển khai công tác lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới nâng cao ở 03 xã Phù Lỗ, Phù Linh, Đức Hòa năm 2022

25/11/2022 - 04:29 PM
Sáng ngày 25/11/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị triển khai công tác lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới nâng cao (NTM) cho hơn 60 đại biểu là MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn ở 3 xã: Phù Lỗ, Phù Linh, Đức Hòa.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Thị Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn, quán triệt những nội dung, cách thức, quy trình và thời gian tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM nâng cao. Sau hội nghị này sẽ có 8.011 phiếu được phát ra cho các thôn tại 3 xã với tổng số hộ dân là 9.770 hộ.
Quang cảnh hội nghị
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 3 xã có trách nhiệm báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức thành viên chủ trì triển khai tổ chức thực hiện đến các khu dân cư, phân bổ phiếu cho các thôn, khu dân cư (từ 29/11- 30/11/2022). Các Ban CTMT, các tổ chức đoàn thể ở thôn, khu dân cư tổ chức phát phiếu và lấy ý kiến đánh giá của nhân dân (từ ngày 01/12-03/12/2022); Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 3 xã tổng hợp ý kiến lấy phiếu đánh giá của nhân dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao ơ ở địa phương; Sau khi có kết quả sẽ tổ chức niêm yết công khai kết quả tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng và báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (từ ngày 6/12-20/12/2022).
Thông qua hội nghị này cán bộ các cấp được trang bị thêm kiến thức để việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao thật sự công khai minh bạch, đúng quy trình, thời gian. Đồng thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của người dân trong xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn huyện ./.
 
Nguyễn Hà 
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020