Huyện Thạch Thất tổ chức sơ kết 2 năm triển khai mô hình điểm thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

29/08/2019 - 07:17 PM
Sáng ngày 23/8/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Yên (đơn vị làm điểm của huyện Thạch Thất) tổ chức hội nghị điểm sơ kết 2 năm triển khai mô hình điểm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017-2019.
Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Thị Bích- UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Nguyễn Như Đạt- UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo 1 số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- UBND, các ban, ngành, đoàn thể, đại biểu các thôn dân cư trên địa bàn xã Bình Yên.
Trong 2 năm triển khai thực hiện mô hình điểm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Yên và các tổ chức thành viên, các Ban công tác Mặt trận đã chủ động, sáng tạo, quan tâm triển khai thực hiện bước đầu đã đạt được những kết quả thiết thực, tạo thành các phong trào thi đua sôi nổi. Hàng năm Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đều xây dựng và triển khai các chương trình công tác của MTTQ, chương trình phối hợp công tác với UBND và các tổ chức thành viên, kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đảm bảo sát thực. Đồng thời, tổ chức ký cam kết thực hiện các mô hình với các tổ chức thành viên, các Ban công tác Mặt trận. Các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng, triển khai thực hiện các nội dung, các mô hình linh hoạt, sáng tạo, huy động được mọi nguồn lực trong Nhân dân để tham gia thực hiện cuộc vận động. Thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm, xây dựng thêm các mô hình mới có hiệu quả. Kết quả thực hiện cuộc vận động, xã Bình Yên có 21 mô hình đăng ký thực hiện ở các nội dung đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo an ninh xã hội; đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh.
Từ những mô hình trên đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng cao, vai trò, vị thế của MTTQ được phát huy và nâng cao.
Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến của các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận các thôn phát biểu tham luận làm rõ hơn những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp tiếp tục thực mô hình cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng hiệu quả.
Đ/c Đỗ Thị Bích - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Bích - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị MTTQ, các tổ chức thành viên tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền để mọi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đều nắm, hiểu được nội dung cuộc vận động để thực hiện. MTTQ cũng cần làm tốt vai trò chủ trì, hiệp thương, thống nhất, phân công với các tổ chức thành viên để lựa chọn nội dung, phần việc, mô hình đăng ký, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức đoàn thể, địa phương. MTTQ Việt Nam xã, Ban công tác Mặt trận tiếp tục triển khai thực hiện tốt nội dung cuộc vận động, nhân rộng các mô hình hiệu quả, phù hợp. Quan tâm triển khai 1 số mô hình như: thành lập tổ Hợp tác xã liên kết sản xuất theo chuỗi; đổi mới cách thức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 11 của Thành ủy về cưới văn minh, hướng đến mô hình đám cưới tập thể; mô hình Cựu chiến binh tự phòng, tự quản, các mô hình xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp. Tổ chức rút kinh nghiệm đối với các mô hình đã triển khai để tiếp tục nhân rộng mô hình nhằm thực hiện có hiệu quả 5 nội dung và các nhiệm vụ của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn toàn huyện./.
                                                                             Nguyễn Sơn - Thạch Thất

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020