Huyện Thanh Trì tổ chức tuyên truyền "Luật môi trường và kỹ năng phân loại rác đầu nguồn, xử lý rác thành phân hữu cơ"

10/06/2024 - 04:06 PM
Ngày 10/6, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức tuyên truyền "Luật môi trường và kỹ năng phân loại rác đầu nguồn, xử lý rác thành phân hữu cơ" cho trên 150 đại biểu xã Ngũ Hiệp.
Thạc sỹ Trần Thị Thu Hà Chủ tịch Hội đồng giải pháp Môi trường viện ATI đã chia sẻ một số nội dung cơ bản về Luật môi trường và kỹ năng phân loại rác thải đầu nguồn, xử lý rác thành phân hữu cơ nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, thành viên Ban công tác Mặt trận cơ sở và nhân dân về việc thay đổi thói quen hàng ngày trong việc sử dụng rác thân thiện, phân loại rác thải đầu nguồn tại hộ gia đình, xử lý rác thành phân hữu cơ xây dựng môi trường phục hồi đất xây dựng không gian sống xanh hơn, sạch hơn góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh.
Thông qua hội nghị, các đại biểu được trang bị một số nội dung cơ bản về Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. Các đại biểu rất phấn khởi được thực hành phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình làm giảm khối lượng rác thải sinh hoạt từ các hộ gia đình hàng ngày, không phải vận chuyển, xử lý; đồng thời tăng cường tái sử dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón sạch cho cây trồng, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp; giảm thiểu ô nhiễm môi trường và các dịch bệnh từ rác thải gây ra, tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch - đẹp.
Các đại biêu dự hội nghị
Đại biểu chia sẻ; trong những năm qua công tác bảo vệ môi trường luôn được cán bộ Mặt tổ quốc xã và các tổ chức thành viên quan tâm. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm; Hàng năm, MTTQ xã chỉ đạo Ban công tác Mặt trận Thôn, tổ, dân phố thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp lồng ghép các hoạt động như tập huấn, hội thảo, nói chuyện chuyên đề về môi trường; viết tin bài dăng tải thông tin trên trang zalo, nhóm mặt trận các cấp về mục đích ý nghĩa phong trào bảo vệ môi trường gắn với phong trào “Chống rác thải nhựa” và Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, Ban công tác mặt trận làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân thực hiện mô hình điểm “Phân loại rác đầu nguồn tại hộ gia đình” hưởng ứng ngày môi trường thế giới (5/6/2024). Kết quả, ban Công tác Mặt trận Thôn Đông Trạch và Trung đoàn 17 xã Ngũ Hiệp vận động 186 gia đình hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường với số tiền 70 triệu đồng để lắp đặt 206 thùng rác và gắn biển công trình “Thùng rác xanh thân thiện”. Công trình có ý nghĩa hơn khi được gắn biển đúng vào dịp chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Để nhân rộng mô hình phân loại rác đầu nguồn, kết thúc hội nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tặng 100 kg men vi sinh, để mỗi đại biểu có thêm nguyên liệu về thực hành ngay tại gia đình góp phần xử lý rác đầu nguồn xây dựng không gian xanh, sạch, khu dân cư an toàn..
                                Bùi Thị Phương Hoa

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020