Huyện Thường Tín tổ chức lớp huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến về an toàn thực phẩm

10/12/2022 - 04:45 PM
Sáng ngày 08/12, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức lớp huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến các Văn bản của Trung ương, Thành phố về các nội dung liên quan đến công tác an toàn thực phẩm cho trên 150 vị Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư. Dự buổi tập huấn có bà Kiều Hà Phương - Chuyên viên Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Thạc sỹ Bùi Thị Thu Hồng - Phó Giám đốc Công ty cổ phần nông nghiệp sạch; ông Lê Tuấn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các ông, bà trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
Hội nghị đã nghe Thạc sỹ Bùi Thị Thu Hồng - Phó Giám đốc Công ty cổ phần nông nghiệp sạch truyền đạt kỹ năng tuyên truyền, vận động, giám sát An toàn thực phẩm năm 2022. Với các nộ dung: Vai trò của dinh dưỡng với sức khỏe; thực trạng dinh dưỡng và hệ quả; dinh dưỡng cơ bản; triết lý dinh dưỡng nông nghiệp sạch; quy trình đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng của cộng đồng nông nghiệp sạch.
Từ đầu năm 2022 đến nay, các hoạt động của Ủy ban MTTQ việt nam trên địa bàn huyện Thường Tín được triển khai thực hiện nghiêm túc với tinh thần phát huy dân chủ, trách nhiệm và xây dựng. Thông qua công tác tuyên truyền, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đạt nhiều kết quả; công tác giám sát, phản biện xã hội đã phản ánh với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng kịp thời, chấn chỉnh những sai sót, ngăn chặn, hạn chế phát sinh tiêu cực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường; các khó khăn, vướng mắc được xem xét tháo gỡ kịp thời, nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc. Thông qua phản biện xã hội đã góp phần tích cực trong việc ban hành các quyết sách của chính quyền huyện sát thực tiễn, thiết thực và hiệu quả. Góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, phát huy dân chủ của Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng bền chặt.
Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ Mặt trận là việc làm thường xuyên của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thông qua tuyên truyền trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ; đồng thời cũng là dịp để đội ngũ cán bộ trao đổi kinh nghiệm, học hỏi những mô hình hoạt động hiệu quả. Góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở, tạo sự chuyển biến thực sự trong việc đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, đáp ứng yêu cầu tập hợp và tằng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
                                                         Lê Đức Anh 
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020