Kết quả nổi bật của công tác MTTQ huyện Mỹ Đức năm 2023

05/01/2024 - 10:53 AM
Năm 2023, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức đã bám sát hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng và triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp và thống nhất hành động, tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ công tác Mặt trận, đạt nhiều kết quả nổi bật.
Thứ nhất, chủ trì, phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân đồng thuận, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cấp ủy, chính quyền, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng khu dân cư, gia đình văn hoá, tích cực tham gia phát triển kinh tế giúp nhau thoát nghèo bền vững. Đến nay, toàn huyện có 51.660 gia đình văn hoá chiếm 90%; 03 tổ dân phố văn hoá đạt 100%, 117 làng văn hoá chiếm 92,9%; có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 thị trấn đạt đô thị văn minh, 03 xã nông thôn mới nâng cao, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. MTTQ huyện đang tiếp tục hướng dẫn 04 xã lấy phiếu hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới nâng cao và 03 xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Những ngôi nhà Đại đoàn kết mọc lên nhờ sự chung tay hỗ trợ của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm
Thứ ba, huy động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm, MTTQ Việt Nam huyện đã tiếp nhận gần 3 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp ủng hộ cho công tác an sinh xã hội. Với nguồn kinh phí tiếp nhận được cùng với nguồn quỹ vận động được năm 2023, MTTQ Việt Nam huyện đã thăm, tặng hơn 3.989 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách trị giá 2,076 tỷ đồng; trao tặng 68 suất quà cho người cao tuổi trị giá 34 triệu đồng; hỗ trợ cho các nạn nhân bị hoả hoạn tại Chung cư mini 30 triệu đồng; trao tặng 05 con bò giống sinh sản trị giá 100 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 100 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trị giá 4 tỷ 310 triệu đồng; hỗ trợ 50 xuất học bổng "thắp sáng ước mơ" trị giá 250 triệu đồng; hỗ trợ 15 chiếc tivi LG 50 inch trị giá 250 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ là 6 tỷ 550 triệu đồng.
Thứ tư, tiếp tục tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả giám sát, phản biện xã hội. Đã chủ trì tổ chức 01 Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của UBND huyện đóng góp 24 nội dung vào dự thảo báo cáo gửi UBND huyện xem xét và hoàn thiện. Phối hợp tổ chức thành công Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân trong huyện. Phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc với cử tri, Hội nghị đại biểu nhân dân, thực hiện công tác hoà giải hiệu quả, giúp giải quyết mâu thuẫn trong nhân dân với 58/63 vụ hoà giải thành (đạt 92%). Công tác tiếp công dân được MTTQ các cấp chú trọng, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có nhiều chuyển biến tích cực.
Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện chỉ đạo đơn vị Đại hội điểm tại xã Lê Thanh
Thứ năm, triển khai tốt công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029, kịp thời tham mưu Huyện ủy ban hành Chỉ thị lãnh đạo Đại hội; xây dựng kế hoạch, thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội; ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức tập huấn triển khai công tác chuẩn bị Đại hội cho cán bộ Mặt trận cơ sở.
Với những kết quả đạt được, Uỷ ban MTTQ huyện được Uỷ ban MTTQ Thành phố tặng Bằng khen, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba.
Năm 2024, MTTQ Việt Nam huyện phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết đồng bào, các tôn giáo, dân tộc, triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020