Kết quả tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân năm 2023 tại quận Cầu Giấy: Tiếp tục phát huy dân chủ trong triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương

24/03/2023 - 03:43 PM
Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 08/KHLT/UBMTTQ-UBND ngày 16/12/2022 giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2023; Chương trình phối hợp hành động giữa Ủy ban Nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy.
Bám sát sự chỉ đạo của Thành phố, ngay từ cuối năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã chủ động phối hợp với UBND quận xây dựng, triển khai Kế hoạch liên tịch số 92/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 23/12/2022 về tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2023 trên địa bàn quận Cầu Giấy; chỉ đạo điểm tổ chức Hội nghị tại phường Nghĩa Tân.
 
 Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị đại biểu Nhân dân điểm
tại phường Nghĩa Tân năm 2023.
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 08 phường đã khẩn trương phối hợp, triển khai kế hoạch thực hiện tới các Ban công tác Mặt trận tại 228 tổ dân phố trên địa bàn; phân công các đồng chí trong Ban Thường trực phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội, hội quần chúng, hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận khu dân cư, tổ dân phố xây dựng phương án tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân tại khu dân cư bám sát tiến độ kế hoạch đề ra; mỗi phường lựa chọn 01 tổ dân phố tổ chức điểm Hội nghị, rút kinh nghiệm để các tổ dân phố khác đồng loạt tổ chức.
Nhằm tiếp tục phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở, các quy định tại địa phương nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thông qua Hội nghị đại biểu Nhân dân đề cao ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong cộng đồng dân cư tham gia bàn bạc, thực hiện quy định về xây dựng nếp sống văn hoá, hành vi ứng xử văn minh; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; đảm bảo an toàn thực phẩm; tăng cường an ninh, an toàn trật tự đô thị, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội;…phát huy tinh thần đoàn kết, huy động tiềm năng, trí tuệ của Nhân dân tại cộng đồng dân cư, phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền cơ sở giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh, xây dựng tình đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau; đẩy mạnh phong trào tự quản, chung sức xây dựng đô thị văn minh; xây dựng, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, khu dân cư phát triển toàn diện, bền vững. Hội nghị Đại biểu Nhân dân năm 2023 trên địa bàn quận đã thực sự trở thành Hội nghị của dân, nơi lắng nghe tiếng nói của Nhân dân và nhận được sự quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Thành phố, Quận, của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương.
 

 
Các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Quận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường chụp hình lưu niệm tại Hội nghị Đại biểu Nhân dân
phường Nghĩa Tân năm 2023.
 
Qua việc tích cực triển khai thực hiện của các Ban công tác Mặt trận, tổ dân phố, từ ngày 02/01/2023 đến ngày 28/02/2023 đã có 228/228 tổ dân phố tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2023. Tổng hợp tại các hội nghị ở tổ dân phố, đã có 31.662/43.654 =72,5% số hộ dân tham dự với 878 ý kiến phát biểu. Các ý kiến phát biểu đã thể hiện tình cảm, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của đại biểu Nhân dân đối với việc xây dựng phường, phát huy dân chủ trong các hoạt động mang tính tự quản ngay tại địa bàn dân cư. Các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp cụ thể để giải quyết những vấn đề mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ Nhân dân, trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội, việc quản lý giáo dục con em không mắc các tệ nạn xã hội, tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường và một số vấn đề còn tồn tại ở khu dân cư như: ý thức tham gia tổng vệ sinh môi trường, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán, tình trạng các hộ có nhà cho thuê kinh doanh nhưng không cư trú tại địa chỉ gây khó khăn cho phường trong triển khai các hoạt động chung, tình trạng xây bục bệ, mái che, mái vẩy, để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông ở khu dân cư, vấn đề an toàn thực phẩm, thả rông vật nuôi, việc thực hiện bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng,… các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu được đưa vào phương hướng, nhiệm vụ để phấn đấu khắc phục trong năm 2023. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề xuất giải pháp cụ thể: tăng cường phổ biến, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chỉ tiêu được xác định trong Nghị quyết về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên để Nhân dân noi theo. Qua bàn bạc, thảo luận sôi nổi và đi đến nhất trí thông Nghị quyết, đông đảo Nhân dân tin tưởng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành chức năng trong triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan tới các lĩnh vực của đời sống xã hội ở địa phương.
Sau khi hoàn thành Hội nghị đại biểu Nhân dân ở Tổ dân phố, tại hội nghị cấp phường đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu Nhân dân năm 2022, tổng hợp kết quả tổ chức hội nghị ở Tổ dân phố; báo cáo kết quả một năm triển khai, thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng ở địa phương và mục tiêu Chương trình hành động năm 2023 về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, hội nghị cấp phường có 1.401/1.514 = 92,5% đại biểu tham dự với 31 ý kiến phát biểu.
Các ý kiến phát biểu đều thể hiện tính dân chủ, tập trung các nội dung về phát triển kinh tế-xã hội; kế hoạch đầu tư tại địa phương năm 2023 phục vụ xây dựng đô thị văn minh, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh với những nội dung cụ thể cần tập trung giải quyết tại địa phương; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá gắn với xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị; việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.
Hội nghị Đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở năm 2023 trên địa bàn quận Cầu Giấy nhìn chung đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra trong Kế hoạch liên tịch của UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; tiếp tục phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; góp phần cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023 và những năm tiếp theo./.
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy
 

Các tin tức khác

Vui ngày hội kết đoàn năm 2023

14/11/2023 - 7.503 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020