Khu dân cư số 2, P.Quang Trung, Q.Đống Đa: Với mục tiêu nâng cao chất lượng CS

12/05/2010 - 12:00 AM

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" đã trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng năm của quận Đống Đa nói chung và phường Quang Trung nói riêng, chính vì vậy, mô hình khu dân cư (KDC) văn hóa đã được triển khai thí điểm tại khu dân cư số 2 phường Quang Trung.

 

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" đã trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng năm của quận Đống Đa nói chung và phường Quang Trung nói riêng, chính vì vậy, mô hình khu dân cư (KDC) văn hóa đã được triển khai thí điểm tại khu dân cư số 2 phường Quang Trung.

KDC số 2 dân số có 436 hộ, trong đó có 68 hộ là gia đình Công giáo, tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 80%, là địa bàn dân cư có Nhà thờ và Bệnh viện. Các đoàn thể trong KDC đã tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào, đặc biệt chú trọng việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các phong trào thi đua yêu nước, công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xoá đói giảm nghèo, phối hợp tổ chức tuyên truyền về DS - KHHGĐ. Các hoạt động như VHVN-TDTT, hội thi, sinh hoạt CLB, tổ dân phố… đã góp phần cổ vũ nhân dân hưởng ứng xây dựng KDC văn hóa, gia đình hạnh phúc, gìn giữ kỷ cương, chấp hành tốt chính sách, pháp luật ở địa phương.

Để phát triển vững chắc mô hình KDC văn hóa, BCĐ cuộc vận động KDC số 2 đã xây dựng nội quy, hương ước, quy ước: Bảo vệ môi trường, không lưu hành văn hoá phẩm có nội dung độc hại, tích cực phòng chống các TNXH, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, cờ bạc, tham nhũng; xây dựng thiết chế văn hoá và nâng cao chất lượng hệ thống văn hoá cơ sở… Các quy định, quy ước này đã được đông đảo nhân dân trong KDC đồng tình hưởng ứng. Có thành quả trên cũng là nhờ có sự phối hợp đồng bộ giữa MTTQ, Hội CCB, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, đặc biệt sự tiên phong gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, từng thành viên trong ban chỉ đạo Cuộc vận động ở KDC số 2.

Do thực hiện xã hội hoá, đa dạng hoá các hoạt động văn hoá tại địa phương, đặc biệt là xây dựng đời sống văn hóa, KDC đã xuất hiện nhiều mô hình về: nếp sống văn hoá - văn minh nơi công cộng; gia đình văn hoá; người tốt việc tốt; ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền... Năm 2007 đã có 5/5 tổ dân phố đăng ký phấn đấu đạt tổ văn hoá, 380/426 gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá (91%). Chi hội phụ nữ và Chi hội  Cựu chiến binh đã lập dự án cho 13 hội viên vay 30 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng. Tổ chức 4 nhóm tiết kiệm thu hút 40 hội viên tham gia với số tiền là 32.400.000đ cho 24 hội viên vay không lãi để phát triển sản xuất.

Cho đến nay có thể khẳng định phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"  ở KDC số 2 đã phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của mỗi người dân.  Chi bộ đã tập trung chỉ đạo một cách toàn diện, trong đó tăng cường đoàn kết dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo, chú trọng phát triển kinh tế, xoá nghèo, giữ gìn tốt ANTT và ngăn chặn bài trừ mọi TNXH…

Cán bộ và nhân dân KDC đã lấy việc xây dựng văn hoá làm động lực để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự góp phần ổn định tình hình chính trị ở địa phương. Thành công bước đầu của việc làm điểm xây dựng khu dân cư văn hóa số 2 phường Quang Trung đó là nhờ có tinh thần đoàn kết nhất trí cao của cán bộ và nhân dân, luôn xác định rõ  mục tiêu: Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Nguyễn Anh Thu
UB MTTQ quận Đống Đa
Các tin tức khác

Vui ngày hội kết đoàn năm 2023

14/11/2023 - 14.274 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020