Kiểm tra việc Duy trì các mô hình điển hình tiêu biểu và xây dựng các tổ tự quản thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại quận Thanh Xuân năm 2022

29/06/2022 - 10:43 AM
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT, ngày 08/3/2022 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân về Duy trì các mô hình điển hình tiêu biểu và xây dựng các tổ tự quản thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Quyết định số 15/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 14/6/2022 về việc Thành lập đoàn kiểm tra về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân phối hợp cùng đại diện các tổ chức thành viên của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” quận Thanh Xuân đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại phường Thanh Xuân Nam và phường Hạ Đình.
Đoàn kiểm tra do đồng chí Khổng Minh Thảo – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân làm trưởng đoàn đã tiếp xúc, lắng nghe cụ thể các ý kiến từ các khu dân cư có các mô hình tiêu biểu được duy trì, nhân rộng và việc xây dựng các tổ tự quản, đánh giá thẳng thắn những ưu điểm, tồn tại và đề ra phương hướng nâng cao chất lượng các mô hình, tăng cường tính hiệu quả, thực chất trong thực hiện Cuộc vận động.
Đồng chí Khổng Minh Thảo – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hạ Đình ngày 23/6/2022
Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Khổng Minh Thảo – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình của các bác trong ban công tác mặt trận, đồng thời giải đáp những kiến nghị, khó khăn do phường và các khu dân cư đề xuất. Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn cũng yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường cần đánh giá chất lượng cụ thể của từng mô hình, từng tổ tự quản, từ đó đề ra phương hướng khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian tới.

Các tin tức khác

Vui ngày hội kết đoàn năm 2023

14/11/2023 - 13.765 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020