MTTQ quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003- 2023

14/04/2023 - 02:38 PM
Thực hiện Hướng dẫn số 38/HD-MTTQ-BTT ngày 29/12/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về việc tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003- 2023Chiều ngày 13/4/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003- 2023 trên địa bàn quận.
Dự hội nghị, có đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các Ban của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng của quận; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; lãnh đạo các tổ chức thành viên MTTQ quận; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn UBND quận; thành viên 02 Ban tư vấn của MTTQ quận; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân của 08 phường trên địa bàn và các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.
Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đồng chí Ngô Đức Cường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã trình bày báo cáo tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2003- 2023. Báo cáo đã khẳng định: Trong 20 năm qua, căn cứ Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW ngày 01/8/2003 của Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, bám sát sự lãnh đạo trực tiếp của Quận ủy Cầu Giấy và tình hình thực tế tại địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tham mưu với Quận ủy ban hành các văn bản lãnh đạo việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương, Thành phố phát động; chủ động phối hợp với lãnh đạo UBND quận xây dựng Kế hoạch liên tịch hướng dẫn tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa bàn dân cư gắn với kỷ niệm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam. Ủy ban MTTQ Việt Nam 08 phường đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu sắc 05 nội dung và các giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng đô thị văn minh.
 
Đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
phát biểu tại hội nghị
Báo cáo tập trung phân tích, làm rõ những tác động của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn quận Cầu Giấy trong 20 năm qua một cách khách quan, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội: công tác tuyên truyền vận động Nhân dân được thực hiện thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức và biện pháp khác nhau, đã tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ; vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị của đất nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh của địa phương; công tác phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ thành viên của Mặt trận để thu hút, tập hợp, huy động sức mạnh toàn dân trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của Quận; kết quả thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch, các phong trào thi đua, cuộc vận động do Trung ương, Thành phố phát động; việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn,… với những số liệu minh chứng cụ thể, thuyết phục.
 Đồng chí Trần Ánh Dương – Quận ủy viên, Bí thư đảng ủy phường Trung Hòa
phát biểu tham luận tại hội nghị
Tại Hội nghị, đã có 04 ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu đại diện cho: cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ cấp phường và Ban công tác Mặt trận địa bàn khu dân cư. Các ý kiến tham luận đều khẳng định sự đồng tình, nhất trí cao với những kết quả đã đạt được trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003- 2023; ý nghĩa và tác động to lớn của Ngày hội đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nhất là trong việc phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của từng địa phương và của quận Cầu Giấy.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy đều ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các thế hệ cán bộ Mặt trận các cấp quận qua các thời kỳ; những kết quả hết sức thiết thực và tác động của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn quận Cầu Giấy trong 20 năm qua đối với sự phát triển trên các lĩnh vực của từng địa phương, đóng góp vào thành tích, kết quả chung của Quận, Thành phố và mong muốn MTTQ các cấp quận tiếp tục phát huy, thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao trong thời gian tiếp theo góp phần xây dựng quận Cầu Giấy, Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại.
        Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã công bố quyết định và trao thưởng cho 18 tập thể, 18 cá nhân tiêu biểu được UBND quận Cầu Giấy khen thưởng; 15 tập thể và 15 cá nhân được Ủy ban MTTQ Việt Nam khen thưởng thành tích trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003- 2023 trên địa bàn quận Cầu Giấy.
Đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003- 2023 trên địa bàn quận Cầu Giấy
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận
 trao thưởng cho các tập thể tiêu biểu tại hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003- 2023 trên địa bàn quận Cầu Giấy
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo; ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những nỗ lực, đóng góp hết sức tích cực, hiệu quả của MTTQ các cấp quận, các tổ chức thành viên vào kết quả chung của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trong những năm qua; khẳng định vai trò quan trọng của các Ban công tác Mặt trận địa bàn dân cư và các tầng lớp Nhân dân trong  mọi hoạt động công tác Mặt trận. Trên cơ sở mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của việc tiếp tục nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, mong muốn MTTQ các cấp quận, các tổ chức thành viên và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tiếp tục phấn đấu, có nhiều đóng góp tích cực vào việc thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh của từng địa phương, đóng góp vào sự phát triển toàn diện của quận Cầu Giấy trong năm 2023 và những năm tiếp theo./.
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy
 

Các tin tức khác

Vui ngày hội kết đoàn năm 2023

14/11/2023 - 10.876 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020