MTTQ Việt Nam Thành phố triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về huyện Thạch Thất đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

11/06/2020 - 08:41 AM
Sáng ngày 10/6/2020, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tổ chức triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về huyện Thạch Thất đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Nguyễn Thị Diệu Hương - Ủy viên Thường trực, Q. Trưởng Ban Phong trào và cán bộ, chuyên viên Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; đại diện các tổ chức thành viên Thành phố; Hoàng Thị Huyền – Phó Chánh Văn Phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố; Đỗ Thị Bích – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất; Nguyễn Kim Loan - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Diệu Hương - Ủy viên Thường trực, Q. Trưởng Ban Phong trào đã thông qua kế hoạch và hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về huyện Thạch Thất đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Việc đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới thông qua lấy ý kiến phải đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng thời gian, quy trình, phản ánh trung thực nhận xét đánh giá của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới. Quá trình lấy ý kiến đánh giá của người dân được tiến hành ở thôn, tổ dân phố do Ban công tác Mặt trận chủ trì cùng với các đoàn thể và trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phối hợp thực hiện. Các bước, các quy trình lấy phiếu đánh giá phải thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ. Thời gian thực hiện và hoàn thành trước ngày 6/7/2020.
Cũng tại hội nghị, đã có 04 ý kiến phát biểu của đại diện UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất và Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố. Các ý kiến đều cơ bản thống nhất với cách thức triển khai lấy ý kiến hài lòng của người dân của Thành phố. Đồng chí Đỗ Thị Bích – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất cho biết sau hội nghị triển khai của Thành phố, MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất sẽ triển khai ngay hội nghị tổ chức hướng dẫn tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện, hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện lấy phiếu trong Nhân dân…Đồng chí Hoàng Thị Huyền - Phó Chánh Văn Phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố đề nghị huyện Thạch Thất cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về việc lấy ý kiến hài lòng của người dân đồng thời đề nghị các tổ chức thành viên của Thành phố chỉ đạo các tổ chức mình theo ngành dọc để phối hợp với MTTQ các cấp phối hợp tuyên truyền, phản ánh khách quan về kết quả nông thôn mới của huyện Thạch Thất.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu tại hội nghị
 
Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố nhấn mạnh việc lấy ý kiến hài lòng của người dân trước thời điểm Đại hội Đảng bộ của huyện Thạch Thất cũng là dịp để nắm thêm tình hình Nhân dân. Huyện cần thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các bước lấy ý kiến của Nhân dân, đồng thời đề nghị Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thạch Thất ngoài nguồn kinh phí của Thành phố hỗ trợ, cần quan tâm bổ sung thêm kinh phí cho việc lấy ý kiến của Nhân dân về nông thôn mới ở cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng đề cường tuyên truyền về kết quả xây dựng nông thôn mới gắn với nội dung lấy ý kiến của Nhân dân; quan tâm giám sát việc thực hiện lấy phiếu tại cơ sở. Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên của Thành phố phối hợp triển khai đến  huyện và các xã, khu dân cư thực hiện các bước lấy phiếu theo các bước đã quy định; báo cáo kết quả lấy ý kiến hài lòng của Nhân dân về nông thôn mới đảm bảo trung thực, khách quan.
                                                                                                Hà Phương

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020