Mỹ Đức tổ chức hội nghị lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

25/11/2023 - 04:59 PM
Chiều ngày 23/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đối với 07 xã An Mỹ, Lê Thanh, Phù Lưu Tế, Đại Hưng, Hồng Sơn, Hương Sơn, Phùng Xá. Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Trịnh Xuân Hương - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo Phòng Kinh tế; Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện cùng các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam 07 xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Hương - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai Hướng dẫn số 09/HD-MTTQ-BTT ngày 21/11/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trước những yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 về việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Năm 2023, huyện Mỹ Đức quyết tâm xây dựng 04 xã nông thôn mới nâng cao là các xã An Mỹ, Lê Thanh, Phù Lưu Tế, Đại Hưng và 03 xã nông thôn mới kiểu mẫu gồm các xã Hồng Sơn, Hương Sơn, Phùng Xá để không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước vì mục tiêu xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch.
Căn cứ vào hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, các xã sẽ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương, xác định cụ thể về tiến độ thời gian. Theo đó, có 02 hình thức triển khai lấy ý kiến của người dân (Tổ chức cuộc họp khu dân cư;  phát phiếu và xin ý kiến đại diện các hộ gia đình). Nội dung lấy ý kiến đối với xã nông thôn mới nâng cao được thực hiện với 19 câu hỏi (theo mẫu phiếu số 02); Đối với xã nông thôn mới kiểu mẫu được thực hiện với 09 câu hỏi (theo mẫu phiếu số 03); Tỷ lệ triển khai lấy ý kiến đối với xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đều triển khai ít nhất 80% tổng số hộ dân. Tuy nhiên tỷ lệ đề nghị công nhận đối với xã nông thôn mới nâng cao từ câu số 01 đến câu số 18 phải đạt trung bình từ 85% trở lên số hộ được lấy ý kiến hài lòng (trong đó không có câu nào tỷ lệ hài lòng dưới 70%), câu số 19 phải đạt từ 90% trở lên số hộ được lấy ý kiến hài lòng. Đối với xã nông thôn mới kiểu mẫu từ câu số 01 đến câu số 08 phải đạt trung bình từ 90% trở lên số hộ được lấy ý kiến hài lòng (trong đó không có câu nào tỷ lệ hài lòng dưới 80%), câu số 09 phải đạt từ 95% trở lên số hộ được lấy ý kiến hài lòng.
Qua hội nghị các đại biểu đã nắm rõ quy trình, nội dung, thời gian thực hiện, từ đó triển khai tới các thành viên Ban công tác Mặt trận các thôn, phân bổ phiếu và hướng dẫn ghi phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình đạt kết quả cao.
Đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thương trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị, Phó Bí thư TT Huyện ủy Đỗ Trung Hai nhấn mạnh: Việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới phải đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng thời gian, quy trình. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã phối hợp với UBND xã tổ chức triển khai cách thức, phân bổ phiếu cho các thôn và hướng dẫn ghi phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình, giám sát chặt chẽ quá trình lấy phiếu, báo cáo tổng hợp kết quả chuyển phiếu về Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện xong trước ngày 03/12/2023. Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu đối với 07 xã là một bước quan trọng, vì vậy đồng chí đề nghị lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã cần khẩn trương triển khai, tập trung chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phân công trách nhiệm cho các thành viên đến từng hộ dân để lấy ý kiến. Kịp thời báo cáo về huyện khi có những khó khăn, vướng mắc để việc lấy phiếu diễn ra đảm bảo kịp thời gian quy định.
Uỷ ban MTTQ huyện Mỹ Đức
 

Các tin tức khác

Vui ngày hội kết đoàn năm 2023

14/11/2023 - 14.279 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020