Mỹ Đức triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới

07/04/2023 - 10:29 AM

Chiều ngày 5/4/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện năm 2022. Đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị
Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Hương - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai Kế hoạch số 15/KH-MTTQ-BTT và Hướng dẫn số 07/HD-MTTQ-BTT ngày 05/4/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2022.
Theo đó, tổ chức lấy ý kiến các hộ gia đình ở khu dân cư trên địa bàn các xã, có 02 hình thức triển khai lấy ý kiến của người dân (Tổ chức cuộc họp khu dân cư;  phát phiếu và xin ý kiến đại diện các hộ gia đình). Tổng số hộ trên địa bàn các xã của huyện là 54.104 hộ. Tỷ lệ triển khai lấy ý kiến toàn huyện phải đạt ít nhất 75% tổng số hộ trên địa bàn các xã của huyện tương đương với 40.578 hộ. Kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân từ câu 1 đến câu số 9 phải đạt trung bình từ 90% trở lên. Câu số 10 phải đạt 95% trở lên số hộ được lấy ý kiến hài lòng.
Đồng chí Trịnh Xuân Hương - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện
hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới
Thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân, nhằm phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời đánh giá khách quan kết quả xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để công nhận huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.
Đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư TT Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị, Phó Bí thư TT Huyện ủy Đỗ Trung Hai nhấn mạnh: Để đảm bảo việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới phải đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng thời gian, quy trình. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã phối hợp với UBND xã tổ chức triển khai cách thức, phân bổ phiếu cho các thôn và hướng dẫn ghi phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình, giám sát chặt chẽ quá trình lấy phiếu, báo cáo tổng hợp kết quả chuyển phiếu về Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện xong trước ngày 11/4/2023. Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện NTM là một bước quan trọng cho việc hoàn thành hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM, vì vậy đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy đề nghị lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã cần khẩn trương triển khai, tập trung chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phân công trách nhiệm cho các thành viên đến từng hộ dân để lấy phiếu. Kịp thời báo cáo về huyện khi có những khó khăn, vướng mắc để việc lấy phiếu diễn ra đảm bảo kịp thời gian quy định. Đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kết quả phong trào xây dựng nông thôn của huyện ngày càng khởi sắc để nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Với quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, huyện Mỹ Đức sẽ phấn đấu quyết tâm hoàn thành lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Mỹ Đức năm 2022 đảm bảo theo đúng thời gian quy định./.
Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020