Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Khả Lạc, xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa

12/11/2021 - 03:30 PM
Sáng ngày 11/11/2021, Thôn Khả Lạc, xã Đồng Tân, huyện Ứng Hoà là một trong 4 điểm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của huyện Ứng Hòa đã tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021. Dự Ngày hội có các đồng chí: Ngô Tiến Hoàng – UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Cao Mạnh Đồng – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Đỗ Năng Bình – UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện, đại diện đoàn thể chính trị xã hội huyện, Phòng văn hóa thông tin, Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Tân cùng các cán bộ lãnh đạo thôn và đại diện các hộ dân tiêu biểu của thôn.
Tại hội nghị, đã thông qua diễn văn ôn lại truyền thống tại Ngày hội đã khẳng định vai trò của MTTQ trong công tác tập hợp và xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và khẳng định tư tưởng sáng suốt và ý nghĩa, giá trị lời dạy của Bác Hồ về tinh thần đoàn kết: Đoàn kết - đoàn kết - đại đoàn kết, Thành công - thành công - đại thành công, có đoàn kết thì mới tạo nên sức mạnh tập thể có thể giải quyết mọi công việc khó khăn…
Báo cáo tình hình khối đại đoàn kết  toàn dân tộc và kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư năm 2021 của thôn Khả Lạc cho thấy có nhiều kết quả nổi bật, đáng phấn khởi: Trong năm qua, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng cán bộ và nhân dân thôn  Khả Lạc  đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đời sống của bà con nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người 42.800.000đ /người/năm, số hộ xây nhà kiên cố ngày càng tăng, Số hộ có phương tiện nghe nhìn 100%, số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 100%, hộ có công trình vệ sinh khép kín đạt 98%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 87%, Hàng năm tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm rõ rệt: Đầu năm 2021 thôn có 02 hộ cận nghèo. Bộ mặt nông thôn từng bước được khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được ổn định, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được củng cố kiện toàn và đi vào hoạt động có nề nếp
Ban công tác Mặt trận khu dân cư hàng năm đã tổ chức tốt việc đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hóa, tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu dịp Ngày hội đại đoàn kết 18/11, đồng thời tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ” hàng năm chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa được nâng cao. Qua bình xét hàng năm đạt 91,5 % hộ đạt gia đình văn hoá; thôn được UBND huyện công nhận Làng văn hóa lần 2.
Thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc.Trong năm 2021 không có trường hợp sinh con thứ 3. Trẻ em trong độ tuổi đều được tiêm chủng đủ các mũi vắc xin phòng dịch, công tác khám sức khỏe cho nhân dân được duy trì, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch covid – 19, cán bộ và các đoàn thể trong thôn tuyên truyền nhân dân thực tốt thông điệp 5K của bộ y tế, tuyên truyền người dân từ đủ 18 tuổi trở lên tham gia tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh covid - 19 và thực hiện tốt việc giãn cách xã hội, không để lây lan ra cộng đồng. Góp phần cùng xã Đồng Tân giữ vững “ vùng xanh an toàn”.
Năm 2021 Ban công tác mặt trận làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vân động; Như cuộc vận động  “Tang văn minh tiến bộ” trong năm thôn có 4/4 người quá cố đưa đi hỏa táng đạt 100 % ;  ủng hộ:  Quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa ” , quỹ “ bảo trợ trẻ em ” được 4.200.000 đồng đạt = 100 %; ủng hộ Qũy “ Vì  Biển, đảo Việt Nam ” được 3.700.000 đồng = 100%;  Ủng hộ Quỹ “ COVID – 19”  được 5.225.000 đồng = 100%; Ủng hộ Quỹ “ Ngày vì người nghèo” , chương trình “ Sóng và máy tính cho em ” năm 2021  được 4.200.000 đồng = 100%.
Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Ngô Tiến Hoàng đã biểu dương và ghi nhận những kết quả cán bộ và nhân dân thôn Khả Lạc nói riêng và xã Đồng Tân nói chung. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác Mặt trận, các cấp chính quyền chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ hoạt động có hiệu quả; MTTQ cần tiếp tục hướng dẫn, phối hợp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Vì người nghèo"; huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn chăm lo giúp đỡ người nghèo; xây dựng khu dân cư đoàn kết, tương trợ phát triển bền vững, góp phần giảm tỷ lệ nghèo, đảm bảo công tác an sinh xã hội. Qua đó, tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thời kỳ mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
Đồng chí Ngô Tiến Hoàng - UVTV, PCT UBND huyện trao tặng hoa và ảnh Bác cho thôn Khả Lạc, xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa
Nhân dịp Ngày hội, Huyện ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ đã tặng quà cho cán bộ và nhân dân thôn Khả Lạc, trong đó có bộ dụng cụ thể thao và tặng quà cho 10 hộ gia đình khó khăn với tổng trị giá 10 triệu đồng. Xã Đồng Tân và thôn Khả Lạc cũng đã biểu dương 02 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trong thôn…/.
Nghiêm Hòa

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020