Phúc Thọ tổ chức Hội nghị chuyên đề về văn hóa năm 2023

29/08/2023 - 04:19 PM
Sáng 28/8, Huyện uỷ – HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ tổ chức Hội nghị chuyên đề văn hóa năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Doãn Hoàn – TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Đình Sơn - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Lê Thị Toan – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Huyện, các đồng chí UVTV Huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội huyện; đại biểu các xã, thị trấn.
 Là địa phương có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, những năm qua, huyện Phúc Thọ đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa. Lĩnh vực văn hóa đã đạt được nhiều dấu ấn; công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa được quan tâm; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có nhiều chuyển biến. Các hủ tục, thói quen lạc hậu dần được loại bỏ khỏi đời sống cộng đồng...Toàn huyện, hiện có 201 di tích trong đó 106 di tích đã được xếp hạng, 03 di tích Quốc gia đặc biệt. Huyện đã thực hiện tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp 41 di tích. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trở thành một cuộc vận động văn hoá lớn, có tác động tích cực, sâu sắc đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Năm 2023, toàn huyện có trên 48.000 hộ gia đình đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa, tỷ lệ trên 96%; 100% thôn đăng ký đạt danh hiệu thôn văn hóa. Các đám cưới được tổ chức gọn nhẹ, tỷ lệ tang văn minh đạt gần 56%...
         
 
Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hiệu quả trên lĩnh vực văn hoá. Bên cạnh đó, thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: thiếu quy hoạch, chiến lược tổng thể để khai thác, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Một số cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương chưa nhận thức đúng đắn về văn hóa. Nguồn lực đầu tư cho văn hóa thiếu trọng tâm, trọng điểm…Từ đó, cùng thảo luận, tìm giải pháp khắc phục nhằm thúc đẩy phát triển văn hoá - xã hội,  xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa; nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn – Bí thư Huyện uỷ Phúc Thọ đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương cần thường xuyên chỉ đạo phát triển lĩnh vực văn hóa, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đồng bộ; quan tâm đúng mực văn hóa ứng xử, gắn việc thực hiện các quy định của pháp luật với hương ước, quy ước; xây dựng các tổ liên gia tự quản; hình thành cộng đồng dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để nâng cao ý thức của mỗi người dân, cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ về tầm quan trọng của việc hiểu biết về bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tại địa phương từ đó hình thành ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, duy trì các lễ hội truyền thống, phát triển  làng nghề, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá, huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư, nguồn hỗ trợ để đầu tư bảo tồn bản sắc văn hóa, phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại. Đối với các cơ quan, đơn vị, cần đặc biệt quan tâm xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh; đẩy lùi bệnh quan liêu, bè phái, thực dụng, lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị...
Hội nghị chuyên đề về văn hoá năm 2023 được tổ chức nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tực cường, khát vọng vươn lên của người Phúc Thọ; quyết tâm phấn đấu phát triển huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 
                                                                                           Hoàng Thị Cúc

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020